Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας
καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας
την Δεύτερα 10 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 9 μ.μ.
στα γραφεία της εταιρείας
 στον 2ο όροφο του Δημοτικού Θεάτρου,
με τα έξης θέματα:

·      Απολογισμό δραστηριότητας παρελθόντος έτους.
·      Διαχειριστικό απολογισμό και έγκριση αυτού.
·      Προτάσεις Δ.Σ. για ανακήρυξη επιτίμων μελών.
·      Προγραμματισμός νέου έτους.
·      Προτάσεις Δ.Σ. για διαγραφή μελών.
·      Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση
έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί
την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011,
την ίδια ώρα και στον προαναφερόμενο χώρο.

Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου