Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015


Η 13η Αυγούστου του 2015 μπορέι κάλλιστα να πάρει τον τίτλο τηs "Αποφράδαs ημέραs".Τουλάχιστον για το 2015,καθώs έρχεται να προστεθέι σε μια μάλλον μεγάλη αλυσίδα ανάλογων ημερών,που δυστηχώs στο άμεσο Μέλλον θα λαμβάνει χώρα όλο και πιο νωρίs.Eίναι η ημέρα που εξαντλήθηκε η Βιοχωρητικότητα για το τρέχον έτοs.Η δυνατότητα δηλαδή τηs Γήs να καλύπτει τιs ανθρώπινεs ανάγκεs,μέσω παραγωγήs οικοσυστημάτων,και απορρόφησηs των αποβλήτων.Για να χρησιμοποιήσουμε και έναν οικονομικό όρο,ο ισολογισμόs αρχίζει και γίνεται ολοένα και περισσότερο ελλειματικόs.Με τον ισχύοντα ρυθμό εκμετάλευσηs των φυσικών πόρων,η αντίστοιχη ημέρα για το 2030,θα έρθει δύο σχεδόν μήνεs νωρίτερα,ένω εντόs του αιώνα,είναι αρκετά πιθανό η Ανθρωπότητα να χρειάζεται διπλάσια ποσότητα απο την ετήσια παραγόμενη.Η συνεχιζόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού,που αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια το 2040,και να ίσωs να προσεγγίσει τα 12 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλοs του αιώνα,δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερεs αναγκεs.Φυσικά η άυξηση του πληθυσμού απο μόνη τηs δεν δημιουργεί το πρόβλημα,το πρόβλημα δημιουργείται απο τιs εξαιρετικά ενεργοβόρεs ανθρωπογεννέιs δραστηριότητεs.Δραστηριότητεs που μεταξύ άλλων μαs έχουν φέρει και στα πρόθυρα μιαs έκτηs,μεγάληs μαζικήs εξαφάνισηs ειδών.Και αν στα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια ζωήs του πλανήτη μαs,έχουν υπάρξει άλλεs πέντε,αυτή είναι η πρώτη που προκαλέιται απο τον Ανθρωπο,με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό.Οι συνέπειεs θα έιναι κυριολεκτικά ανυπολόγιστεs,τόσο στο ευαίσθητη φυσική ισορροπία,όσο και στην ίδια την Ανθρωπότητα.Δεν είναι υπερβολή να ειπώθει οτι ο πλανήτηs για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα καταστεί μάλλον αβίωτοs.Εξέλιξη που με τουs τρέχοντεs ρυθμούs καταστροφήs,πιθανότατα θα δούμε εντόs του τρέχοντοs αίωνα.
Όλα αυτά επαναφέρουν το θέμα τηs μελλοντικήs εξόδου στο Διάστημα,όχι πολυτέλεια όπωs πολλοί πιστέυουν,άλλα δυνητικά ωs θέμα επιβίωσηs.Eξοδοs που ίσωs να μην γίνει έχονταs ώs αφετηρία ενα υψηλότερο όραμα,όπωs θα ήταν προτιμότερο,άλλα μάλλον μια περισσότερο πρακτική αναγκαίοτητα.Μια έξοδοs που μπορεί να φάνηκε πολύ κοντινή στα τέλη τηs δεκαετείαs του '60 με αρχέs τηs δεκαετέιαs του '70,με το πρόγραμμα Απόλλων και τιs προσεληνώσειs,άλλα ατόνησε και μάλλον χάθηκε με το τελοs του Ψυχρού Πολέμου,και την πάυση του ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων.Σήμερα σε ενα εντελώs διαφορετικό πλαίσιο,τα μεγάλα κράτη-παίκτεs του θέματοs,περικόπτουν ανάλογα προγράμματα,λόγω κόστουs και επιβάρυνσηs στον κρατικό προυπολογισμό.Αν εξαιρέσουμε τα φιλόδοξα σχέδια τηs Κίναs,όλα τα υπόλοιπα κράτη,επικεντρώνονται σε μή-επανδρωμένεs αποστολέs διαστημοσυσκεύων,οι οποίεs φυσικά είναι σημαντικότατεs,άλλα ακόμα και η απο το 2011 αναστολή απο τιs ΗΠΑ του προγράμματοs του Διαστημικού Λεωφορείου,κάνει το τοπιό να μοιάζει ¨φτωχό".
Ίσωs όμωs όχι και τόσο φτωχό.Η νέα τάση που καθημερινά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφοs,καθιστά ιδιωτικέs εταιρέιεs,ωs τουs νέoυs πρωτοπόρουs του Διαστήματοs.Mπορεί να μην έχουν ωs κίνητρο τουs το γόητρο,όπωs μάλλον συνέβαινε στην περίπτωση των υπερδυνάμεων,άλλα περισσότερο το κέρδοs,στιs τάξειs τουs όμωs βρίσκονται τόσο αρκετοί φιλόδοξοι επιστήμονεs,όσο και γνήσιοι οραματιστέs τηs διαστημικήs εξερέυνησηs.Αρκετέs απο αυτέs έχουν εκπονήσει φιλόδοξα,άλλα κα υπολοίησημα προγράμματα.Προγράμματα που ξεκινούν απο τον Διαστημικό τουρισμό,και φτάνουν μέχρι και τον αποικισμό τηs Σελήνηs και του Άρη,άλλα και την εκμαετάλευση των Αστεροειδών.Παράλληλα υπάρχει γόνιμο έδαφοs για την ανάπτυξη νέων τεχνολογίων.Απο την επόμενη δεκαετία αναμένεται να δούμε πολλέs και ενδιαφέρουσεs εξελίξειs απο το πεδίο αυτό.Ίσωs και έτσι,με τον τρόπο αυτό,με το κέρδοs αρκετά ψηλά στην ιεριαρχία αυτών των εταιρειών,συνεχιστεί και εδραιωθεί η ανθρώπινη παρουσία στο Διάστημα.Μια παρουσία που καθώs δειχνουν τα πράγματα,μάλλον θα καταστεί και αναγκαία.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Ενώ η αναζήτηση για Ζωή εκτόs τηs Γήs συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,με συνεχείs ανακαλύψειs νέων εξωπλανητών περισσότερο κοντά στα δεδομένα του πλανήτη μαs,και με δυνητικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα μελλοντικά ευρήματα και στο ίδιο το Ηλιακό Σύστημα,οι ασχολούμενοι με την νέα δυναμική Επιστήμη τηs Αστροβιολογίαs,έχουν πολλούs λόγουs να αισθάνονται αισόδοξοι.
Η βελτίωση τόσο των μεθόδων,όσο και των μέσων παρατήρησηs,έχουν διευρύνει αρκετά τουs ορίζοντεs μαs αναφορικά με την ανθεκτικότητα του φαινομένου τηs Ζώηs,και τα μέχρι πρότινοs αδιανόητα περιβάλλοντα που αυτή μπορεί να συντηρηθέι.
Ορίζοντεs που τελευταία δείχνουν να διευρύνονται ακόμα περισσότερο,άλλαζονταs ενδεχομένωs και την ίδια την βάση αναζήτησηs τηs.Όλεs οι μέχρι τώρα προσπάθειεs εστιάζονται στη ενδεχόμενη ανακάλυψη Ζωήs,που να μοιάζει,άν όχι να έιναι ίδια με την δική μαs.Μια Ζωή βασισμένη στην Χημεία του Άνθρακα,με το Νερό ώs βασικό καταλύτη των θεμελιωδών αντιδράσεων για την Ζωή.Οπωs ακριβώs και στον πλανήτη μαs.
Η Χημεία του Άνθρακα δείχνει να έιναι η πλεόν "ευέλικτη" για την υπόθεση Ζωή,όπωs και η δράση του νερού στην υγρή του μορφή.Μια πολυ ενδιαφέρουσα (και αγαπημένη) εναλλακτική υπόθεση μιλά για Ζωή βασισμένη στην Χημεία του Πυριτίου,με τον ρολο του νερού να αναλαμβάνει η Αμμωνία.
Δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλέιει μια βιόσφαιρα βασισμένη σε αυτά τα δύο στοιχέια.Μπορέι να έιναι λιγότερο πιθανή,και μάλλον λιγότερο ευέλικτη,δεν παυει όμωs να είναι λειτουργική.Φυσικά μιλάμε για μια Βιοσφαιρα κατά πολύ διαφορετική απο ότι έχουμε συνηθίσει,και πολύ αφιλοξενεs για εμάs συνθήκεs,.Οι όποιεs μορφέs Ζωήs,θα έχουν κρυσταλλική δομή,και θα μοιάζουν περισσότερο με "έμβιουs βράχουs".O λόγοs που το Πυρίτιο είναι η αγαπημένη εναλλακτική,βρίσκεται στιs ιδιότητεs του,καθώs "συγγενέυει" με τον Ανθρακα,και στον Περιοδικό Πίνακα Στοιχείων ανήκει στην ομάδα του.Ανάλογα και η Αμμωνία,πέραν τηs αφθονίαs τηs στο Σύμπαν,παρουσιάζει παρόμοιεs με το νερό ιδιότητεs.
Aνεξαρτήτα απο άν τελικά επαληθευτεί αυτή η εναλλακτική ή όχι,το μόνο βέβαιο έιναι οτι τόσο η ανθεκτικότητα,όσο και τα αδιανόητα μέχρι πρότινοs περιβάλλοντα όπου μπορεί να υπάρξει Ζωή,μαs ωθούν στο να διευρύνουμε την μέχρι πρότινοs αντίληψη μαs.Το Μέλλον πιθανώs να επιφυλάσσει εκπλήξειs.Αρκεί να ξέρουμε πού να ψάξουμε,και με ποιόν τρόπο.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Είναι γεγονόs οτι οι τελευταίεs δεκαετείεs πρόσθεσαν πάρα πολλά νέα δεδομένα στιs γνώσειs για το Ηλιακό Σύστημα.Οι δεκάδεs αρκετά σημαντικέs μή επανδρωμένεs αποστολέs,όχι μόνο βοήθησαν στην κατανόηση μαs,άλλα και άλλαξαν αρκετά την κρατούσα αντίληψη,ξεδιπλώνονταs ένα αρκετά ενδιαφέρον,άλλα και δυναμικό Ηλιακό Σύστημα.
Μπορέι η Ευρώπη κατά πρώτο λόγο,και ο Εγκέλαδοs κατά δεύτερο να έχουν μαγνητίσει την προσοχή των ειδικών,υπάρχουν όμωs και άλλα σώματα,όπωs ο Γανυμήδηs (επάνω),και ο Τιτάναs (κάτω),που έχουν απασχολήσει και μελλοντικά θα απασχολήσουν ακόμα περισσότερο την επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα.
Ο Γανυμήδηs έιναι ο μεγαλύτεροs δορυφόροs του Ηλιακού Συστήματοs.Με διάμετρο 5268 χιλιόμετρα,έιναι σημαντικά μεγαλύτεροs του πλανήτη Ερμή,και ο μόνοs δορυφόροs που διαθέτει το δικό του μαγνητικό πεδίο.Ο λόγοs που έχει τραβήξει τόσο πολύ το ενδιαφέρον κρύβεται κάτω απο τον παγωμένο φλοιό του.Εναs πιθανότατα αλμυρόs ωκεανόs νερού,πάχουs ίσωs και 100 χιλιομέτρων βρίσκεται μεταξύ του φλοιού και του μανδύα του.Οι παρατηρήσειs τηs διαστημοσυσκευήs Galileo,συνηγορούν αρκετά σε αυτό,και όπωs είναι αναμενόμενο,η μή επανδρωμένη αποστολή JUICE τηs ESA,που αναμένεται να εκτοξευθεί σε 7 περίπου χρόνια,θα μελετήσει και τον Γανυμήδη,μαζί με άλλουs δυο δορυφόρουs του Δία,την Ευρώπη και την Καλλιστώ,άλλη μια αποστολή που αναμένεται να επιστρέψει εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα.
Ο κατά 118 χιλιόμετρα μικρότεροs Τιτάναs,έιναι ο δέυτεροs σε διάμετρο (5150Km) δορυφόροs του Ηλιακού Συστήματοs,και ο μεγαλύτεροs απο τουs 62 δορυφόρουs του Κρόνου.Ο Τιτάναs έιναι ο μόνοs δορυφόροs που έχει μια τόσο πυκνή ατμόσφαιρα,και το μόνο σώμα πέραν τηs Γήs,που έχει υγρέs συγκεντρώσειs στην επιφάνεια του.Κάτω απο τα πυκνά νέφη Αζώτου που απαρτίζει κατά κύριο λόγο την ατμόσφαιρα του,βρίσκεται έναs παγωμένοs βραχώδηs κόσμοs.,αρκετά νέοs γεωλογικά,με Κρυοηφαιστειακή δραστηριότα,άλλα λίμνεs Μεθανιού και Υδρονανθράκων.Και ο Τιτάναs θεωρέιται οτι έχει αρκετό νερό στο υπέδαφοs του.Kατά μια έννοια ίσωs να μοιάζει με μια πολύ "πρώιμη" Γή.Δαιαθέτει καιρικά φαινόμενα που προσομοιάζουν τα γήινα πάντωs,αν και βασισμένα σε εντελώs διαφορετικά στοιχέια.Αν και η αποστολή Cassini έριξε κάποιο "φώs' στον μυστηριώδη νεφοσκεπή δορυφόρο πρίν απο περίπου 10 χρόνια,μια μελλοντική αποστολή θα διαλευκάνει πολύ περισσότερο τα μυστικά αυτού του μοναδικού σώματοs.   


Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Πανικόs είναι η πλησιέστερη λέξη που μπορεί να περιγράψει αυτό που βίωσε μεγάλο μέροs τηs Ανθρωπότηταs,στο όχι και τόσο μακρινό 1910.Υπαίτιοs,ο εικονιζόμενοs διάσημοs "ταραχοποιόs",Κομήτηs του Χάλλευ.Φυσικά ποτέ η Γή δεν κινδύνευσε απο τον Κομήτη,απλώs το πέρασμα του ήταν αρκετά κοντά στον πλανήτη μαs,στα 22 εκατομμύρια χιλιόμετρα,γεγονόs που έφερε την Γη να περνά απο την ουρά αεριών και σκόνηs του Χάλλευ,χωρίs περισσότερεs συνέπειεs.
Oι κομήτεs απο την αυγή σχεδόν του Πολιτισμού αντιμετωπίστηκαν με δέοs και φόβο,ώs "κακοί οιωνοί",και φορείs καταστροφών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εμφάνιση το 1347 και σύνδεση ενόs απο αυτούs,με την τρομερή επιδημία Βουβωνικήs Πανώληs,που θέρισε τον μισό πληθυσμό τηs Ευρώπηs απο το 1346 έωs και το 1350.Φυσικά ο κομήτηs δεν έιχε καμία σχέση με αυτό,καθώs η ασθένεια μεταδόθηκε απο τρωκτικά που μεταφέρθηκαν απο την Κεντρική Ασία,με τουs πρώτουs εμπόρουs του Δρόμου του Μεταξιού.
Οι κομήτεs αποτελλούν υπολλέιματα του υλικού τηs δημιουργίαs του Ηλιακού Συστήματοs και τουs βρίσκουμε να κινούνται σε μεταποσειδώνειεs τροχίεs,στην Ζώνη Kuipert και το Νέφοs Oort.Αποτελούνται κατά κύριο λόγο απο νερό σε μορφή πάγου,άλλα και Διοξείδιο του Ανθρακα,Μονοξείδιο,Μεθάνιο και Αμμωνία.Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πυρήνεs τουs όπου βρίσκουμε μεταξύ άλλων πολύπλοκεs οργανικέs ενώσειs,και πιθανότητα υδρογονάθρακεs και αμινοξέα.
Σίγουρα η πτώση ενόs κομήτη θα έιχε αρκετά καταστροφικέs συνέπειεs για την Ζωή στην Γή,άλλα το οξύμωρο έιναι οτι είναι αρκετά πιθανό η ίδια η Ζωή στη Γή,να ευνοήθηκε απο ανάλογεs πτώσειs κομητών στο πρώιμο,βίαιο Ηλιακό Σύστημα.Τα υλικά που έφεραν μαζί τουs δημιούργησαν το κατάλληλο χημικό περιβάλλον,μέχρι την εμφάνιση των Κυανοβακτηρίων και την μετέπειτα έκρηξη του φαινομένου τηs Ζωήs.

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

"Οπωs θα ήταν παράδοξο σε ενα έυφορο σπαρμένο χωράφι να ευδοκιμέι ένα μόνο σιτηρό,ανάλογα παράδοξο θα ήταν στο Απειρο,να υπάρχει έναs και μοναδικόs κόσμοs".Μια απόδοση τηs σκέψηs του Μητρόδωρου του Χίου,κατά τον 4ο πΧ αίωνα.Ιατρόs,Μαθηματικόs και Φιλόσοφοs,αυτόs ο μαθητήs του Δημόκριτου,έθεσε ενα απο τα πλέον θεμελίωδη και ουσιώδη ερωτήματα.Ερωτήμα που ανα τουs αιώνεs τόσο η Φιλοσοφία,όσο και η Επιστήμη και η Θρησκέια,καθεμία απο την δική τηs σκοπιά προσπάθησε να απαντήσει.
Σήμερα οι καταιγιστικέs ανακαλύψειs τόσο στο Ηλιακό Σύστημα,όσο και πέρα απο αυτό,και η ολοένα και μεγαλύτερη διέυρυνση τηs γνώσηs και τηs κατανόησηs μαs,για τον χώρο "επέκεινα" τηs Γήs,έχουν βοηθήσει στην αλματώδη και θεαματική εξέλιξη νέων δυναμικών Επιστημών όπωs αυτή τηs Αστροβιολογίαs.Οπωs μαρτυρά και το όνομα τηs βασίζεται κατά κύριο λόγο στην Αστρονομία και την Βιολογία και με την συνδρομή  τόσο τηs Φυσικήs,όσο και τηs Χημείαs,άλλα και τηs Μοριακήs Βιολογίαs και Γεωλογίαs μεταξύ άλλων,κινήται σε τρείs άξονεs.Στο πώs ξεκινά και αναπτύσσεται το φαινόμενο τηs Ζωήs,αν υφίσταται πέρα απο την Γή και πώs μπορούμε να την ανιχνέυσουμε,καθώs και το μέλλον αυτήs,την μελλοντική εξέλιξη τόσο στην Γή,όσο και στον Σύμπαν.Ιδρυτήs θεωρείται ο μεγάλοs Carl Sagan,που μαζί με τον Joshuua Lendaberg,έθεσαν τιs βάσειs για την σημέρινη άνθιση αυτήs τηs εξαιερετικήs Επιστήμηs.Επίστημηs που θα συνεχίσει να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή τηs Γνώσηs,και αναμένεται να μαs απασχολήσει πολύ περισσότερο στο προσεχέs Μέλλον,καθώs είναι εξαιρετικά πιθανό πολύ συντομα να διευρύνουμε τον ορισμό σχετικά με το τί ειναι Ζωή,και που μπορέι να ευδοκιμήσει  

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

"Η Φύση διαθέτει σύνηθωs πολύ περισσότερη Φαντασία απο ότι εμείs..",έιχε δηλώσει ο πολύ σπουδάιοs φυσικόs Freeman Dyson,αναφερόμενοs στην πιθανότητα εύρεσηs ζωήs στην Ευρώπη,τον πολλά υποσχόμενο δορυφόρο του Δία.Φαίνεται όμωs οτι και άλλα σώματα στο Ηλιακό Σύστημα,αρχίζουν να διεκδικούν λίγη απο την δημοσιότητα τηs Ευρώπηs.Ενα απο αυτά είναι ο Εγκέλαδοs,ενάs παγωμένοs κόσμοs,με διάμετρο που μετά βίαs φτάνει τα 500 χιλιόμετρα.Εναs απο τουs 62 δορυφόρουs του Kρόνου,που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ειδικών και ιδίωs των αστροβιολόγων,για την πάρα πολύ ισχυρή πιθανότητα,να διαθέτει υπεδάφιο ωκεανό νερού,και μάλιστα αλμύρο.Η έντονη γεωλογική δραστηριότητα του Εγκέλαδου,κάνει τουs επιστήμονεs ακόμα πιο αισιόδουξουs στην πιθανότητα ύπαρξηs ζωήs στο εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό σώμα.Ο Εγκέλαδοs ήταν ενα σχετικά αδιάφορο σώμα,μέχρι που η διαστημοσυσκευή Cassini,κατέγραψε εναν πίδακα,να εκτοξέυεται απο τον Νότιο Πόλο του πλανήτη.Κλυδωνιζόμενοs απο τιs έντονεs παλλοιριακέs δυνάμειs που ασκεί η βαρύτητα του Κρόνου,ο Εγκέλαδοs απελευθερώνει το υπεδάφιο νερό,σε εντυπωσιακούs πίδακεs,διαδικασία ανάλογη με αυτή τηs Ευρώπηs.Aν όλα πανέ καλά,την επόμενη δεκαετέια ίσωs έχουμε απαντήσειs,καθώs η αποστολή τηs NASA,Enceladus Life Finder,έιναι στα "σκαριά",και αν εγκριθέι αναμένεται να εκτοξευθεί στα τέλη του 2021.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Η σημερινή εικόνα του Ηλιακού Συστήματοs,χαρακτηρίαζεται απο μια γενικά ομαλή και οργανωμένη διάταξη ουρανίων σωμάτων,που κινούμενα με βάση τουs Νόμουs τηs Ουράνιαs Μηχανικήs όπωs αυτοί διατυπώθηκαν απο τον Κέπλερ και τον Νέυτωνα,συνεχίζουν αδιατάρακτα την αέναη περιστροφή τουs γύρω απο τον Ηλιο.Περιστασιακά κάποια μικρά σώματα απο το Νέφοs Οοrt,την Ζώνη Kuiper ή την Ζώνη των Αστεροειδών,θα παρεκλίνουν κινούμενα σε περισσότερο χαοτικέs τροχιέs,και υπό προυποθέσειs μπορούν να προκαλέσουν μια μεγαλύτερηs ή μικρότερηs κλίμακαs σύγκρουση.
Τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι.Στο νεαρό Ηλιακό Σύστημα,οι αρχικέs τροχιέs των σωμάτων ήταν πολύ πιο χαοτικέs,με τιτάνιεs συγκρούσειs να αποτελούν συχνό φαινόμενο.Η Σελήνη έιναι ένα σώμα που προεκυψε μετά απο ανάλογη σύγκρουση,όταν ενα σώμα στο μέγεθοs του Αρη,συγκρούστηκε με την Γή.Ανάλογη ιστορία έχει να διηγηθεί και ο πλανήτηs Ουρανόs,όταν η σύγκρουση του με πρωτοπλανήτη στο μέγεθοs τηs Γήs,τον "ξαπλωσε" στην τροχιά του με μια αξονική κλίση 97 μοιρών.
Φαινομενικά τίποτα δεν φαίνεται όμωs να διαταρράσει την αρμονία των πλανητικών τροχιών.Στα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια όμωs πιαθανότα θα ανατραπέι αυτό.Γεγονότα όπωs η προσέγγιση κάποιου αστέρα στο Ηλιακό Σύστημα,μπορεί να απορρυθμίσει πλήρωs την τάξη των πλανητικών τροχιών.Μια μελέτη που δημοσίευσε το 1989 ο Γάλλοs αστρονόμοs Jaques Laskar,έχει ενδιαφέροντα ευρήματα,καθώs το μοντέλο που έφτιαξε δείχνει υπο προυποθέσειs πιθανότητα σύγκρουσηs του Ερμή με την Αφροδίτη,εξοβελισμό του Άρη απο το Ηλιακό Σύστημα,άλλα και συγκρουση τηs Γήs με εναν απο τουs εσωτερικούs πλανήτεs.
Το σίγουρο έιναι οτι σε λίγα δισεκατομμύρια χρόνια απο τώρα,καθώs ο Ηλιοs θα μπέι στο στάδιο του Ερυθρού Γίγαντα,οι αλλαγέs στο Ηλιακό Σύστημα,θα έιναι νομοτελειακέs και αναπόφευκτεs.

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

                                   "H Eπιστήμη έιναι πολύ περισσότερο έναs τρόποs σκέψηs,
                                    παρά ένα σύνολο γνώσεων..."

Μια μόνο απο τιs πάμπολεs μνημειώδειs και πολύ σημαντικέs φράσειs,ενόs απο τουs μεγαλύτερουs και σημαντικότερουs επιστήμονεs του 20ου αιώνα.Ενόs ανθρώπου που έχει σχεδόν γίνει τοτεμική φιγούρα,που με την σκέψη του και το έργο του όχι μόνο συνέβαλε τα μέγιστα στην εξέλιξη τηs Αστρονομίαs,άλλα έφερε κοντά στο ευρύ κοινό,εκλαίκευσε με μονάδικο τρόπο θέματα όχι και τόσο προσβάσιμα μέχρι πρότινοs στον μέσο,μή σχετικό με το αντικέιμενο άνθρωπο.
Οι περισσότεροι ίσωs θα αναγνώρισαν τον Carl Sagan.Ο γραφών ανακαλεί με ενθουσιασμό στην μνήμη του,το σχεδόν "μαγικό" συναίσθημα που προκαλούσε στην τότε παιδική ψυχοσύνθεση του η προβολή τηs σειράs COSMOS,απο το δέυτερο τότε κανάλι τηs Κρατικήs τηλεόρασηs,και την προσπάθεια του παιδικού μυαλού να κατανοήσει τα "μυστήρια",που ο Carl Sagan παρουσίαζε με εξαιρετικά εύστοχο τρόπο.Η σειρά που προβλήθηκε στιs HΠΑ το 1980,ήταν μια πρωτοποριακή προσπάθεια εκλαίκευσηs αστρονομικών και κοσμολογικών θεμάτων.Βοηθούμενη απο μια πολύ έξυπνη σκηνοθετική προσέγγιση,επενδυμένη με καταπληκτικό μουσικό υπόβαθρο (Vangelis),και με όχημα τον κατανοητό λόγο του Carl Sagan,έγινε μια απο τιs πλέον επιτυχημένεs τηλεοπτικέs σειρέs στιs HΠΑ,άλλα και παγκοσμίωs,καθώs προβλήθηκε σε περισσότερεs απο 60 χώρεs,με περισότερουs απο 500 εκατομύρια θεατέs.Ο Carl Sagan ήταν απο τιs δημοφιλέστερεs φιγούρεs τηs εποχήs,και μάλλον ο πλέον δημοφιλήs επιστήμοναs του καιρού του.
Φυσικά το έργο του δεν περιορίζεται μόνο στην σειρά COSMOS.Μέχρι να φτάσει στην δημιουργία τηs σειράs,είχε ήδη προσφέρει μεγάλο και εξαιρετικό έργο.Σημαντικότατο στέλεχοs του Αμερικανικού διαστημικού προγράμματοs,ήταν σύμβουλοs τηs ΝΑSA ήδη απο την δεκαετέια του '50.Ακρογωνιαίοs λίθοs των αποστολων Mariner,Viking και Voyager.Η πλακέτεs που κουβαλούν αμφότερα τα Voyager με ήχουs,εικόνεs και μηνύματα απο την Γή,έγιναν υπο την επιμέλεια του.Ενθερμοs υποστηρικτήs τηs αναζήτησηs Ζωήs πέραν τηs Γήs,διαδραμάτισε πολύ ενεργό ρόλο και στο πρόγραμμα SETI,ενώ μαζί με τον Joshua Lendaberg,θεωρείται ο συνιδρυτήs τηs Επιστήμηs τηs Αστροβιολογίαs.
Δημιουργικά ανήσυχο πνέυμα,διακρίθηκε και για το πλούσιο συγγραφικό του έργο.Δίπλα στο βιβλίο του "Οι δράκοι τηs Εδέμ",βιβλίο που του χάρισε και το βραβείο Pullinger,βρίσκουμε την εξαιρετική νουβέλα Επιστημονικήs Φαντασίαs "Επαφή",που το 1997 βρήκε τον δρόμο και προs τιs κινηματογραφικέs άιθουσεs με ιδιαίτερη επιτυχία.
Το όραμα του Sagan ήταν κάποια στιγμή η Ανθρωπότητα ξεπερνώνταs τιs αγκυλώσειs τηs,να βρέι τον δρόμο προs το Διάστημα,όπου πίστευε οτι ήταν και το επόμενο λογικό και εξελικτικό βήμα.Γι'άυτο και υπήρξε ένθερμόs πολέμιοs των πυρηνικών όπλων,με αρκετά πλούσια ακτιβιστική δράση.Στον Carl Sagan αποδίδεται και ο όροs "Πυρηνικόs Χειμώναs",ώs μια προσπάθεια περιγραφήs του ολέθρου που θα μπορούσε να επιφέρε μια ευρεία πυρηνική σύρραξη.
Ανθρωποs με πάρα πολλέs φιλοσοφικέs αναζητήσειs,αναζητήσειs που εκφράστηκαν σχεδόν στο σύνολο του συγγραφικού και όχι μόνο έργου του,άλλα και άνθρωποs που θέλησε να κληροδοτήσει έναν δημιουργικό τρόπο προσέγγισηs των γεγονότων.Το "Balooney detection kit",΄'ειναι στην ουσία έναs χρηστικόs οδηγόs κριτικήs σκέψηs και αποφυγήs αστήρικτων και ψευδεπιστημονικών θεωριών.
Το έργο του διακόπηκε μάλλον πρωόρα το 1996,στα 62 του μόλιs χρόνια,ο Carl Sagan μαs αφησε,χτυπημένοs απο πνευμονία.Συνεχίζει όμωs να αποτελλέι αστέιρευτη πηγή εμπνευσηs,τόσο για τον επιστημονικό κόσμο.όσο και για όποιον έχει απλά την υγιή περιέργεια να καταδυθεί στο έργο του.


 

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Ζούμε σε εξαιρετικά ενδιαφέροντεs καιρούs...αυτή την άισθηση γενικά αποκομίζει κανείs,παρακαλουθώνταs και ζώνταs τιs εξελίξειs των τελευταίων δεκαετειών,τόσο στην Αστρονομιά,όσο και την Κοσμολογία.Καθημερινά σχεδόν αυξάνεται τόσο η γνώση,όσο και η κατανόηση που έχουμε για υφιστάμενα θέματα,και νέεs ανακαλύψειs προκαλούν έναν μάλλον ευχάριστο,δημιουργικό πονοκέφαλο στουs ερευνητέs.
Σε δύο μήνεs συμπληρώνονται 20 χρόνια απο την πρώτη ανακάλυψη εξωπλανήτη.Του 51 Pegasi b,τον Οκτώβριο του 1995.Εκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.Με αιχμή του δόρατοs το εξειρετικό διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler,άλλα και την συνδρομή άλλων επίγειων και σε τροχιά μέσων,έχουμε καταγράψει σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Planetary Habitability Laboratory,1942 επιβεβαιωμένουs εξωπλανήτεs,1033 μόνο απο τα στοιχεία του Kepler,ενώ τόσο το Kepler,όσο και τα υπόλοιπα μέσα έχουν περισσότερουs απο 4.600 υποψήφιουs στόχουs,με πιθανότητα επιβεβαίωσηs απο 80 έωs και 90%.Αυτό που πραγματικά συνεχίζει και εντυπωσιάζει,έιναι τόσο η ποικιλία των πλανητών,όσο και η ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα έυρεσηs πλανητών με γήινεs προδιαγραφέs.
Η πλειοψηφία των ευρημάτων ανήκει στουs λεγόμενουs "Θερμούs Δίεs",άεριουs γίγαντεs δηλαδή ανάλογουs με τον Δία,άλλα που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο μητρικό τουs άστρο.Περισσότεροι απο 1000 ανάλογοι πλανήτεs έχουν εντοπιστεί σε αποστάσειs απο το άστρο τουs,που κυμαίνονται απο 1 έωs και 80 εκατομμύρια χιλιόμετρα.Η αμέσωs επόμενη κατηγορία έιναι οι αέριοι γίγαντεs,σώματα ανάλογα με τον Ποσειδώνα,με περισσότερουs απο 350 επιβαιωμένουs πλανήτεs,άλλα και οι Υπερ-γαίεs,σώματα με βραχώδη σύσταση σαν την Γή,άλλα με αρκετά μεγαλύτερη μάζα και διάμετρο.Θεωρούνται ωs ο ενδιάμεσοs κρίκοs μεταξύ των βραχώδων πλανητών και των άεριων γιγάντων.Oι Υπερ-γαίεs αριθμούν περισσότερα απο 400 επιβεβαιωμένα σώματα.Περίπου 250 απο τουs εξωπλανήτεs έιναι στιs προδιαγραφέs τηs Γήs,10 εξ αυτών στην κατοικήσιμη ζώνη του άστρου τουs,γεγονόs που τουs καθιστά πολύ καλούs υποψήφιουs για ενδεχόμενη έυρεση ζωήs.
Tόσο η ανάλυση των ήδη υπαρχόντων στοιχείων,όσο και η εξέλιξη των μέσων παρατήρησηs,υπόσχονται αν μή τι άλλο περισσότερεs και ευχάριστεs εκπλήξειs στο προσεχέs Μέλλον.