Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Έναs απο τουs πραγματικά πολλούs λόγουs που αξίζει κανείs να ασχολείται με την Επιστημονική Φαντασία, δεν είναι μόνο η μελλοντολογική οπτική του έιδουs, ούτε ακόμα και οι πολύ όμορφεs ανθρώπινεs ιστορίεs που μπορούν να ξεδιπλωθούν με φόντο μια "άλλη" πραγματικότητα. Πολλέs φορέs λειτουργεί και σαν ιδιότυπο πεδίο δοκιμών αρκετών σύγχρονων θεωριών τηs Κοσμολογίαs, τηs Κβαντικήs Φυσικήs και αρκετών άλλων επιστημών αιχμήs. Κάτι που φυσικά στο εξωτερικό έχουν καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρόσφατο παράδειγμα η εξαιρετική δουλειά που έκανε ο πολύ σημαντικόs κοσμολόγοs Kip Thorne στο Interstellar. Στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει η τουλάχιστον παράξενη αντίληψη που θέλει την Επιστημονική Φαντασία ωs "περιθωριακό" είδοs και λογοτεχνία "φυγήs".
Όσο λοιπόν αναλωνόμαστε σε κρύεs κωμωδίεs και ανούσια δράματα, στιs HΠΑ όχι πολλά χρόνια πρίν υπήρχε η καταπληκτική συνέχεια τηs διαστημικήs Saga του Star Trek, το Star Trek Voyager. Πραγματικόs παράδεισοs για όσουs ασχολούνται με προωθημένεs θεωρίεs Κοσμολογίαs και Κβαντικήs Φυσικήs.Στο 15ο επεισόδιο τηs σειράs του έβδομου και τελευταίου κύκλου, το σκάφοs στο μακρύ ταξίδι του επιστροφήs στην Γή απο το τέταρτο τεταρτημόριο του Γαλαξία, 75.000 έτη φωτόs μακριά ,παγιδέυεται σε μια περιοχή του Διαστήματοs που ονομάζεται Κενό. Μια περιοχή που οι ιδιότητεs τηs την κάνουν να μοιάζει με "Μή-Διάστημα" (Non-space), με παντελή έλλειψη φωτόs, άλλα και σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ύληs. Εκεί βρίσκεται αντιμέτωπο με εκατοντάδεs άλλα παγιδευμένα σκάφη, σε μία μάχη για επιβίωση, χωρίs ορατή δυνατότητα διαφυγήs.
Ίσωs οι σεναριογράφοι του επεισοδιου να ήταν "υποψιασμένοι", καθώs ήταν μόνιμη η παρουσία φυσικών στο επιτελείο τηs σειράs. Γεγονόs παραμένει ότι μόλιs 4 χρόνια μετά το ανάλογο επεισόδιο ανακαλύφθηκαν παρόμοιεs δομέs.
Αναλογή όμωs περιοχή ή καλύτερα περιοχέs υπάρχουν όντωs στο Διάστημα. Όχι με την ολοκληρωτική απουσία ύληs και φωτόs,άλλα με σαφώs πολύ χαμηλοτερη πυκνότητα ύληs απο τον μέσο όρο. Μία εξ αυτών βρίσκεται 3 δισεκατομμύρια έτη φωτόs μακριά απο την Γή ,και με διάμετρο 1,8 δισεκατμμύρια έτη φωτόs, είναι μια απο τιs μεγαλύτερεs παρατηρημένεs υπερδομέs. Δικαίωs φέρει το όνομα Yπερκενό (Supervoid).Πρόκειται για μια περιοχή του Διαστήματοs αρκετά "αραιοκατοικημένη" απο γαλαξίεs, και κατανομή ύληs,αραιότερη κατά 20% άλλα και σαφώs ψυχρότερη, αφού η θερμοκρασία αγγίζει μόλιs τα 70 μΚ (Μικροκέλβιν), σε αντίθεση με τα 2,7 Κέλβιν των όμορων περιοχών. Το Υπερκενό που οι ενδείξειs δείχνουν ότι μάλλον εξαπλώνεται, αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα αινίγματα τηs Κοσμολογίαs. Θέτει σε δοκιμασία το καθιερωμένο μοντέλο,καθώs σύμφωνα με αυτό δεν θα έπρεπε να διαθέτει τόσο μεγάλο μέγεθοs. Επίσηs "αψηφά" την Κοσμολογική Σταθερά, σύμφωνα με την οποία καμία δομή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1,2 δισεκατομμύρια έτη φωτόs σε διάμετρο.Όσο για την δημιουργία του, η πιθανότερη εξήγηση έχει να κάνει με μια διακύμανση του κβαντικού κενού στιγμέs μετά το Big Bang. Μια ενδιαφέρουσα όσο και αμφιλεγόμενη εξήγηση έρχεται απο την Laura Mersini-Houghton. Σύμφωνα με αυτό, το Υπερκενό δεν έιναι παρά το αποτύπωμα ενόs Παράλληλου Σύμπαντοs,που προκλήθηκε απο τον "Κβαντικό Εναγκαλισμό" με το δικό μαs, πρίν τα δύο Συμπαντα χωριστούν απο Κοσμικό Πληθωρισμό που ονομάστηκε Big Bang.
To Yπερκενό που απαντάται και με το όνομα "Κρύο Σημείο" Μέγα-Κενό" , και Υπερκενό του Ηριδανού", απο τον νότιο αστερισμό του Ηριδανού όπου και εντοπίζεται, είναι η ζωντανή απόδειξη οτι το Σύμπαν είναι πολύ πιπο απρόβλεπτο απο όσο μπορούμε να φανταστούμε, και ανάλογεs ανακαλύψειs μαs ωθούν να αναθεωρούμε αρκετέs απο τιs παγιωμένεs αντιλήψειs μαs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου