Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Κυριολεκτικά με "νέα μάτια" μπορούν πλέον οι φυσικοί, οι αστρονόμοι και οι κοσμολόγοι να παρατηρούν το Σύμπαν, μετά την απο ότι δείχνουν τα πράγματα επιβεβαίωση ανίχνευσηs βαρυτικών κυμμάτων. Είναι σίγουρα μια απο τιs σημαντικότερεs ανακαλύψειs των τελευταίων ετών, και ίσωs και του αίωνα που διανύουμε. Όχι μόνο επαληθεύει ένα σημαντικό μέροs τηs Θεωρίαs τηs Γενικήs Σχετικότηταs, άλλα αλλάζει και την ίδια την αντόληψη για την υφή του Χωρο-Χρόνου. Την ανακάλυψη σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει μια πλειάδα ειδικά συντονισμένων οργάνων παρατήρησηs, που αναμένεται να ρίξουν φώs σε μέχρι τώρα σκοτεινά σημεία του Σύμπαντοs και να αυξήσουν την γνώση μαs για φαινόμενα όπωs οι Μαύρεs Τρύπεs και οι Αστερεs Νετρονίων. Παράλληλα η νεά αυτή οπτική ίσωs μαs φέρει ακόμα συναρπαστικότερεs ανακαλύψειs στην πορεία, αθέατεs μέχρι τώρα.
Τα βαρυτικά κύματα είναι δονήσειs-ρυτιδώσειs στην υφή του Χωρο-Χρόνου, που προκαλούνται απο κοσμικά γεγονότα πολύ υψηλήs ενέργειαs, όπωs η συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών όπωs έγινε στην περίπτωση αυτή, 29 και 36 ηλιακών μαζών αντίστοιχα. Η διαφυγούσα ενέργεια που αντιστοιχούσε σε σε ενέργεια ίση με 5.000 εκρήξειs supernova, μεταδόθηκε με την μορφή βαρυτικών κυμάτων,1,3 δισεκατομμύρια έτη φωτόs μακριά μαs. Όσο για την πιστότητα τηs ανακάλυψηs, δίνει περιθώριο λάθουs 1 στα 3,5 εκατομμύρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου