Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Φαίνεται ότι το 2015 έχει σαν σκοπό να μείνει στην Ιστορία ώs η χρονιά που κρατά συνεχώs εντεινόμενο το ενδιαφέρον για οτιδήποτε εξαιρετικά ενδιαφέρον συμβαίνει πέρα απο τα γήινα "δεσμά". Πέραν των εξελίξεων στα όρια του Ηλιακού Συστήματοs, υπάρχουν πολύ άξια παρατήρησηs και συζήτησηs θέματα. Η εδώ και χρόνια εντεινόμενη αναζήτηση και μελέτη εξωπλανητών με αιχμή του δόρατοs το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler, έχει ξεκινήσει να αποκαλύπτει τουs πρώτουs γαιόμορφουs πλανήτεs, γεγονόs που θρέφει με συνεχώs νέο καύσιμο την πάντοτε παρούσα συζήτηση για πιστοποίηση όχι μόνο εξωγήινηs ζωήs, άλλα ενδεχομένωs και έλλογου εξωγήινου πολιτισμού.
Όσο βαθύτερα κοιτά το ανθρώπινο μάτι στο Διάστημα, τόσο περισσότερο αρχίζουμε να κατανοούμε κάποια πράγματα, άλλα και να ανακαλύπτουμε ότι τελικά το Διάστημα μπορεί ενίοτε να έιναι ένα πολύ "παράξενο" μέροs.
Tέτοια είναι και η περίπτωση του άστρου KIC 8462852. Ένα παρόμοιο με τον ΄Ηλιο αστέρα σε απόσταση 1480 ετών φωτόs, στο κομμάτι που καλύπτει ο αστερισμόs του Κύκνου. Το συγκεκριμένο άστρο έχει προβληματίσει αρκετά τουs ερευνητέs. Απο τα δεδομένα που έχουμε το άστρο παρουσιάζει μια ανεξήγητα υψηλή αυξομέιωση στην φωτεινότητα του, που φτάνει το 22%.
Κανέναs φυσικόs μηχανισμόs που γνωρίζουμε δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά στην αινιγμαντική για την ώρα αυτή λειτουργία. Είναι πολύ μεγάλη για να προκαλέιται απο "διαβαίνοντα" πλανήτη, συνήθωs οι διαβάσειs πλανητών δεν προκαλούν μείωση μεγαλύτερη του 1%. Απο την άλλη το άστρο είναι αρκετά γηραιό για να εμποδίζεται η ακτινοβολία του απο τα υπολείματα αστρικήs σκόνηs και αερίου που το δημιούργησαν. Η περίπτωση βλάβηs των οργάνων έχει επίσηs αποκλειστεί. Οι γνώμεs και οι πιθανέs εξηγήσειs μπορούν να συνοψιστούν στιs εξήs τρείs : Είτε πρόκειται για μια άγνωστη για την ώρα εσωτερική διαδικασία του άστρου, που ξεφέυγει αρκετά απο τα όσα γνωρίζουμε για τουs μηχανισμούs που διέπουν την λειτουργία τουs, είτε έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο σμήνοs κομητών. Αυτά συνοψίζουν τιs δύο "φυσικέs" εξηγήσειs για το θέμα. Η τρίτη μιλά για πιθανή υπερκατασκέυη όπωs είναι η Σφαίρα του Dyson ή το εικονιζομενο Σμήνοs του Dyson, κατασκευή που έιναι έργο ενόs πολιτσιμού που θέλει να εκμεταλευτεί στο έπακρο την ακτινοβολία του αστέρα. Εξήγηση που φαίνεται να έχει αρκετούs φίλουs σε επιστημονικούs κύκλουs. Φυσικά τόσο η απόσταση, όσο και το γεγονόs του ότι η μελέτη των δεδομένων συνεχίζεται δεν μπορούν ακόμα να δώσουν μια σαφή απάντηση σε αυτό το γοητευτικό μυστήριο. Παρακολουθούμε με τεταμένο ενδιαφέρον...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου