Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

                           
                      Άν κάποιοs αποφάσιζε να εξερευνήσει, να σκαλίσει έστω και λίγο τουs μύθουs των ατρόμητων κατοίκων του αρκτικού Βορρά, που είναι γνωστοί με το όνομα Ινουίτ, γρήγορα θα συναντούσε την γοητευτική ιστορία τηs Σέντνα. Για να είμαστε πιο ακριβείs όλεs τιs παραλλαγέs τηs ιστορίαs, που καταλήγουν με τον πνιγμό τηs όμορφηs Σέντντα στον παγωμένο Αρκτικό ωκεανό, και πώs κέρδισε την αθανασία τηs μετατρεπόμενη σε μια πανίσχυρη θεότητα, προστάτιδα των κυνηγών, άλλα και αρχόντισα του ινουιτικού αντίστοιχου του Κάτω Κόσμου, άλλα και του σκοτεινού παγωμένου βυθού και όλων των πλασμάτων του.
Εκεί ο Ηλιοs, δεν αποτελεί παρά μόνο μια ψυχρή, αδύναμη εκδοχή αυτού που εμείs γνωρίζουμε. Εκεί, 18 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά απο το κέντρο του Ηλιακού Συστήματοs, η θερμοκρασία δεν δείχνει καμία διάθεση να ανέβει πάνω απο τουs -230 C, και το μικρό αυτό σώμα κρατά όλα του τα συυστατικά παγωμένα κάτω απο την κόκκινη επιφάνεια του. Πρόκειται για μια άλλη Σέντνα, πολύ πέρα απο την τροχιά του Πλούτωνα, ένα σώμα όπου η ονοματοδοσία του απο τουs αστρονόμουs, δείχνει άκρωs εύστοχη.
Η Σέντνα, ένα σώμα με διάμετρο περίπου 1.000 χιλιομέτρων, το 1/3 περίπου τηs Σελήνηs, εκτελεί μια πολύ έκκεντρη και παράδοξη τροχιά, που χρειάζεται περίπου 11.400 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Μια πλήρηs περιφορά τηs Σέντνα θα χωρούσε στιs χρονικέs αγκάλεs τηs, σχεδόν όλη την ιστορία του Ανθρώπινου πολιτισμού, απο την αρχή τηs Παλαιολιθικήs περιόδου. Αυτό το τόσο μυστηριώδεs σώμα, υπενθυμίζει στουs επιστήμονεs το ότι μιαs ανακάλυψηs, μύριοι προβληματισμοί έπονται. Πολλά τα αναπάνητα ερωτηματικά, τόσο για τιs ακριβείs ιδιότητεs τηs, όσο κυρίωs και για πώs βρέθηκε εκεί, και γιατί εκτελεί αυτή την τόσο παράδοξη τροχιά. Θεωρείται ένα απο τα κλασικά αντικείμενα τηs Ζώνηs Διεσπαρμένου δίσκου, μια περιοχή του Ηλιακού Συστήματοs ανάμεσα στην Ζώνη Kuiper και το Νέφοs Oort. Άν και τα όρια τηs παραμένουν ασαφή, αντικείμενα που ανήκουν σε αυτή , μπορούν να βρεθούν σε αποστάσειs που κυμαίνονται απο 3 έωs και 90 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Θεωρείται η πατρίδα πολλών γνωστών κομητών, άλλα και μεγαλύτερων σωμάτων ανάλογων με την Σέντνα, όπωs η Έριδα, ένα αντικείμενο τόσο μεγάλο όσο και ο Πλούτωναs ( διάμετροs 2.330 χιλιόμετρα ).
Ένα ακόμα στοιχείο που αποτελεί γρίφο για τουs ερευνητέs, έχει να κάνει και με τον πολύ χαμηλό πληθυσμό τηs περιοχήs. Σύμφωνα με αρκετά μοντέλα μόλιs το 1% των αντικειμένων που κάποτε αποικούσαν αυτή την περιοχή του Ηλιακού Συστήματοs έχει παραμείνει. Σε συνδυασμό με τιs πολύ έκκεντρεs τροχιέs όσων έχουν απομείνει, μέροs του γρίφου ίσωs λύνει η βαρυτική επιρροή του Ποσειδώνα. Φαίνεται ότι ο παγωμένοs γίγανταs έχει όντωs παίξει ρόλο στην διατάραξη τηs τροχιάs πολλών ανάλογων σωμάτων, δεν εξηγεί όμωs μεγάλο μέροs των ερωτημάτων. Τόσο η Σέντνα, όσο και άλλα ευμεγέθη σώματα τηs περιοχήs, με βάση το ισχύον μοντέλο εξέλιξηs του Ηλιακού Συστήματοs δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι δεν θα υπήρχε λογικά τόσο διαθέσιμο πρωτοπλανητικό υλικό, τόσο μακριά. Κι'αν το αίνιγμα του χαμηλού πληθυσμού μπορεί να απαντηθεί με την βαρυτική εκδιώξη δισεκατομμυριών αντικειμένων έξω απο το Ηλιακό Σύστημα, είτε εξαιτίαs του Ποσειδώνα, είτε λόγω βαρυτικήs αλληλεπίδρασηs με διερχόμενα άστρα, για την ύπαρξη τηs Σέντνα, ίσωs να χρειάζεται μια περισσότερο δημιουργική προσέγγιση. Πιθανότατα ο Ήλιοs να σχηματίστηκε σε ένα ανοικτό σμήνοs αστέρων, όπου το διαθέσιμο υλικό να ήταν πολύ περισσοότερο απο όσο πιστεύουμε, δίνονταs την ευκαιρία σε σώματα όπωs η Σέντνα ή και μεγαλύτερα να σχηματιστούν τόσο μακριά απο το κέντρο. Μια άλλη υπόθεση μιλά για "αρπαγή" τηs Σέντνα απο γειτονικό πλανητικό σύστημα δισεκατομμύρια χρόνια πρίν.
Γεγονόs παραμένει το ότι για κανένα απο τα σενάρια αυτά δεν διαθέτουμε απτέs αποδείξειs. Η περιοχή που ξεκινά μόλιs μετά την τροχιά του Πλούτωνα παραμένει αινιγματική, μυστηριώδηs,με μια μόνιμη διάθεση να δοκιμάζει την "στατικότητα" των καθιερωμένων μοντέλων. Κάτι που έγινε αντιληπτό και απο τιs απανωτέs εκπλήξειs που ήρθαν έρχονται απο τον Πλούτωνα, έναν μόλιs χρόνο  μετά την επίσκεψη του New Horizons. Η διαστημοσυσκευή αυτή για την ώρα είναι η καλύτερη πιθανότητα που έχουμε για να αποκτήσουμε μια βαθύτερη γνώση για την terra incognita που εξετάστηκε σε αυτό το άρθρο. Για την ώρα συνεχίζει την πορεία τηs στην Ζώνη Kuiper και το επόμενο ραντεβού τηs, την Πρωτοχρονιά του 2019. Τα δεδομένα που θα στείλει μπορεί να απαντήσουν αρεκτά ερωτήματα, άλλα και να θέσουν νέα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου