Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Βρίσκεται 1.300 έτη φωτόs μακριά μαs,στον αστερισμό του Κηφέα.Με διάμετρο 6 περίπου ετών φωτόs,είναι έναs πολύ χαρακτηριστικόs αντιπρόσωποs μιαs κατηγορίαs νεφελωμάτων,στην οποία συγκαταλέγονται και οι διάσημεs Πλειάδεs.Το Νεφέλωμα τηs Ιριδαs (NGC 7023),είναι ένα νεφέλωμα αντανάκλασηs,και μια σημαντική περιοχή αστρογέννεσηs.Tα νεφελώματα αυτού του τύπου διαχέεουν το φώs των κοντινών τουs άστρων,δίνονταs συνήθωs εντυπωσιακά μπλέ οπτικά αποτελέσματα,καθώs τόσο η σύνθεση όσο και η πυκνότητα τηs διαστρικήs σκόνηs που τα αποτελεί,ευνοούν το αποτέλεσμα αυτό.Αρκετά συχνά σχετίζονται με "νεογέννητα" σμήνη αστέρων,πολλέs φορέs δε η πυκνότητα τηs σκόνηs είναι τόσο μεγάλη,που εμποδίζει το φώs να διαφύγει.Το νεφέλωμα τηs Ιριδαs χρωστά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο άστρο SAO 19158,στο κέντρο του Νεφελώματοs,ενα νέαρο θερμό άστρο,10 φορέs μαζικότερο απο το Ηλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου