Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Οι νυχτερινοί αναζητητέs του Ουρανού,τα "κυνηγούν" με ιδιαίτερο ζήλο,έιτε ωs απλό παρατηρησιακό,έιτε και ωs φωτογραφικό στόχο.Η αλήθεια έιναι οτι πρόκειται για ένα απο τα
καλύτερα και ομορφότερα θεάματα που μπορεί να προσφέρει ο νυχτερινόs ουρανόs,γι'αυτό και
γίνονται "ανάρπαστα".Πρόκειται για ανοικτά σμήνη αστέρων,όπωs η εικονιζόμενεs Πλειάδεs,οι Υάδεs άλλα και το Σμήνοs τηs Κυψέληs.
Tα ανοικτά σμήνη αστέρων έιναι στην ουσία μεγάλεs συγκεντρώσειs αστέρων με την ίδια περίπου ηλικία,χημική σύσταση και σε περίπου ίδια απόσταση απο εμάs,σε αρκετά κοντινέs αποστάσειs μεταξύ τουs.Σχηματίζονται απο το ίδιο μοριακό νέφοs αερίων,όταν αυτό ξεκινά να καταρρέει βαρυτικά.Στη συνέχεια διατηρούν μια σχετικά χαλαρή (ανοικτή) βαρυτική σύνδεση,σύνδεση που τουs χαρίζει και το όνομα τουs. Συνήθωs αριθμούν αρκετέs χιλάδεs άστρα,αν και δεν είναι σπάνια και αυτά που
έχουν σαφώs μικρότερο αστρικό πληθυσμό,τηs τάξεωs των εκατοντάδων ή ακόμα και δεκάδων.
Απαντώνται συνήθωs σε ανώμαλουs ή σπειροειδείs Γαλαξίεs όπωs είναι ο δικόs μαs,στον όποιο έχουν καταγραφεί περί τα 1.100,αν και οι εκτιμήσειs μιλούν για περίπου 100.000.Τα ανοικτά αστρικά σμήνη έχουν διάρκεια ζωήs μερικέs εκατοντάδεs εκατομμύρια χρόνια,πρίν χάσουν την συνοχή τουs,αν και τα πιο μεγάλα και μαζικά μπορούν να "ζήσουν" μέχρι και λίγα δισεκατομμύρια χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου