Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Ζούμε σε εξαιρετικά ενδιαφέροντεs καιρούs...αυτή την άισθηση γενικά αποκομίζει κανείs,παρακαλουθώνταs και ζώνταs τιs εξελίξειs των τελευταίων δεκαετειών,τόσο στην Αστρονομιά,όσο και την Κοσμολογία.Καθημερινά σχεδόν αυξάνεται τόσο η γνώση,όσο και η κατανόηση που έχουμε για υφιστάμενα θέματα,και νέεs ανακαλύψειs προκαλούν έναν μάλλον ευχάριστο,δημιουργικό πονοκέφαλο στουs ερευνητέs.
Σε δύο μήνεs συμπληρώνονται 20 χρόνια απο την πρώτη ανακάλυψη εξωπλανήτη.Του 51 Pegasi b,τον Οκτώβριο του 1995.Εκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.Με αιχμή του δόρατοs το εξειρετικό διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler,άλλα και την συνδρομή άλλων επίγειων και σε τροχιά μέσων,έχουμε καταγράψει σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Planetary Habitability Laboratory,1942 επιβεβαιωμένουs εξωπλανήτεs,1033 μόνο απο τα στοιχεία του Kepler,ενώ τόσο το Kepler,όσο και τα υπόλοιπα μέσα έχουν περισσότερουs απο 4.600 υποψήφιουs στόχουs,με πιθανότητα επιβεβαίωσηs απο 80 έωs και 90%.Αυτό που πραγματικά συνεχίζει και εντυπωσιάζει,έιναι τόσο η ποικιλία των πλανητών,όσο και η ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα έυρεσηs πλανητών με γήινεs προδιαγραφέs.
Η πλειοψηφία των ευρημάτων ανήκει στουs λεγόμενουs "Θερμούs Δίεs",άεριουs γίγαντεs δηλαδή ανάλογουs με τον Δία,άλλα που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο μητρικό τουs άστρο.Περισσότεροι απο 1000 ανάλογοι πλανήτεs έχουν εντοπιστεί σε αποστάσειs απο το άστρο τουs,που κυμαίνονται απο 1 έωs και 80 εκατομμύρια χιλιόμετρα.Η αμέσωs επόμενη κατηγορία έιναι οι αέριοι γίγαντεs,σώματα ανάλογα με τον Ποσειδώνα,με περισσότερουs απο 350 επιβαιωμένουs πλανήτεs,άλλα και οι Υπερ-γαίεs,σώματα με βραχώδη σύσταση σαν την Γή,άλλα με αρκετά μεγαλύτερη μάζα και διάμετρο.Θεωρούνται ωs ο ενδιάμεσοs κρίκοs μεταξύ των βραχώδων πλανητών και των άεριων γιγάντων.Oι Υπερ-γαίεs αριθμούν περισσότερα απο 400 επιβεβαιωμένα σώματα.Περίπου 250 απο τουs εξωπλανήτεs έιναι στιs προδιαγραφέs τηs Γήs,10 εξ αυτών στην κατοικήσιμη ζώνη του άστρου τουs,γεγονόs που τουs καθιστά πολύ καλούs υποψήφιουs για ενδεχόμενη έυρεση ζωήs.
Tόσο η ανάλυση των ήδη υπαρχόντων στοιχείων,όσο και η εξέλιξη των μέσων παρατήρησηs,υπόσχονται αν μή τι άλλο περισσότερεs και ευχάριστεs εκπλήξειs στο προσεχέs Μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου