Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015


Η 13η Αυγούστου του 2015 μπορέι κάλλιστα να πάρει τον τίτλο τηs "Αποφράδαs ημέραs".Τουλάχιστον για το 2015,καθώs έρχεται να προστεθέι σε μια μάλλον μεγάλη αλυσίδα ανάλογων ημερών,που δυστηχώs στο άμεσο Μέλλον θα λαμβάνει χώρα όλο και πιο νωρίs.Eίναι η ημέρα που εξαντλήθηκε η Βιοχωρητικότητα για το τρέχον έτοs.Η δυνατότητα δηλαδή τηs Γήs να καλύπτει τιs ανθρώπινεs ανάγκεs,μέσω παραγωγήs οικοσυστημάτων,και απορρόφησηs των αποβλήτων.Για να χρησιμοποιήσουμε και έναν οικονομικό όρο,ο ισολογισμόs αρχίζει και γίνεται ολοένα και περισσότερο ελλειματικόs.Με τον ισχύοντα ρυθμό εκμετάλευσηs των φυσικών πόρων,η αντίστοιχη ημέρα για το 2030,θα έρθει δύο σχεδόν μήνεs νωρίτερα,ένω εντόs του αιώνα,είναι αρκετά πιθανό η Ανθρωπότητα να χρειάζεται διπλάσια ποσότητα απο την ετήσια παραγόμενη.Η συνεχιζόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού,που αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια το 2040,και να ίσωs να προσεγγίσει τα 12 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλοs του αιώνα,δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερεs αναγκεs.Φυσικά η άυξηση του πληθυσμού απο μόνη τηs δεν δημιουργεί το πρόβλημα,το πρόβλημα δημιουργείται απο τιs εξαιρετικά ενεργοβόρεs ανθρωπογεννέιs δραστηριότητεs.Δραστηριότητεs που μεταξύ άλλων μαs έχουν φέρει και στα πρόθυρα μιαs έκτηs,μεγάληs μαζικήs εξαφάνισηs ειδών.Και αν στα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια ζωήs του πλανήτη μαs,έχουν υπάρξει άλλεs πέντε,αυτή είναι η πρώτη που προκαλέιται απο τον Ανθρωπο,με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό.Οι συνέπειεs θα έιναι κυριολεκτικά ανυπολόγιστεs,τόσο στο ευαίσθητη φυσική ισορροπία,όσο και στην ίδια την Ανθρωπότητα.Δεν είναι υπερβολή να ειπώθει οτι ο πλανήτηs για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα καταστεί μάλλον αβίωτοs.Εξέλιξη που με τουs τρέχοντεs ρυθμούs καταστροφήs,πιθανότατα θα δούμε εντόs του τρέχοντοs αίωνα.
Όλα αυτά επαναφέρουν το θέμα τηs μελλοντικήs εξόδου στο Διάστημα,όχι πολυτέλεια όπωs πολλοί πιστέυουν,άλλα δυνητικά ωs θέμα επιβίωσηs.Eξοδοs που ίσωs να μην γίνει έχονταs ώs αφετηρία ενα υψηλότερο όραμα,όπωs θα ήταν προτιμότερο,άλλα μάλλον μια περισσότερο πρακτική αναγκαίοτητα.Μια έξοδοs που μπορεί να φάνηκε πολύ κοντινή στα τέλη τηs δεκαετείαs του '60 με αρχέs τηs δεκαετέιαs του '70,με το πρόγραμμα Απόλλων και τιs προσεληνώσειs,άλλα ατόνησε και μάλλον χάθηκε με το τελοs του Ψυχρού Πολέμου,και την πάυση του ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων.Σήμερα σε ενα εντελώs διαφορετικό πλαίσιο,τα μεγάλα κράτη-παίκτεs του θέματοs,περικόπτουν ανάλογα προγράμματα,λόγω κόστουs και επιβάρυνσηs στον κρατικό προυπολογισμό.Αν εξαιρέσουμε τα φιλόδοξα σχέδια τηs Κίναs,όλα τα υπόλοιπα κράτη,επικεντρώνονται σε μή-επανδρωμένεs αποστολέs διαστημοσυσκεύων,οι οποίεs φυσικά είναι σημαντικότατεs,άλλα ακόμα και η απο το 2011 αναστολή απο τιs ΗΠΑ του προγράμματοs του Διαστημικού Λεωφορείου,κάνει το τοπιό να μοιάζει ¨φτωχό".
Ίσωs όμωs όχι και τόσο φτωχό.Η νέα τάση που καθημερινά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφοs,καθιστά ιδιωτικέs εταιρέιεs,ωs τουs νέoυs πρωτοπόρουs του Διαστήματοs.Mπορεί να μην έχουν ωs κίνητρο τουs το γόητρο,όπωs μάλλον συνέβαινε στην περίπτωση των υπερδυνάμεων,άλλα περισσότερο το κέρδοs,στιs τάξειs τουs όμωs βρίσκονται τόσο αρκετοί φιλόδοξοι επιστήμονεs,όσο και γνήσιοι οραματιστέs τηs διαστημικήs εξερέυνησηs.Αρκετέs απο αυτέs έχουν εκπονήσει φιλόδοξα,άλλα κα υπολοίησημα προγράμματα.Προγράμματα που ξεκινούν απο τον Διαστημικό τουρισμό,και φτάνουν μέχρι και τον αποικισμό τηs Σελήνηs και του Άρη,άλλα και την εκμαετάλευση των Αστεροειδών.Παράλληλα υπάρχει γόνιμο έδαφοs για την ανάπτυξη νέων τεχνολογίων.Απο την επόμενη δεκαετία αναμένεται να δούμε πολλέs και ενδιαφέρουσεs εξελίξειs απο το πεδίο αυτό.Ίσωs και έτσι,με τον τρόπο αυτό,με το κέρδοs αρκετά ψηλά στην ιεριαρχία αυτών των εταιρειών,συνεχιστεί και εδραιωθεί η ανθρώπινη παρουσία στο Διάστημα.Μια παρουσία που καθώs δειχνουν τα πράγματα,μάλλον θα καταστεί και αναγκαία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου