Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

"Οπωs θα ήταν παράδοξο σε ενα έυφορο σπαρμένο χωράφι να ευδοκιμέι ένα μόνο σιτηρό,ανάλογα παράδοξο θα ήταν στο Απειρο,να υπάρχει έναs και μοναδικόs κόσμοs".Μια απόδοση τηs σκέψηs του Μητρόδωρου του Χίου,κατά τον 4ο πΧ αίωνα.Ιατρόs,Μαθηματικόs και Φιλόσοφοs,αυτόs ο μαθητήs του Δημόκριτου,έθεσε ενα απο τα πλέον θεμελίωδη και ουσιώδη ερωτήματα.Ερωτήμα που ανα τουs αιώνεs τόσο η Φιλοσοφία,όσο και η Επιστήμη και η Θρησκέια,καθεμία απο την δική τηs σκοπιά προσπάθησε να απαντήσει.
Σήμερα οι καταιγιστικέs ανακαλύψειs τόσο στο Ηλιακό Σύστημα,όσο και πέρα απο αυτό,και η ολοένα και μεγαλύτερη διέυρυνση τηs γνώσηs και τηs κατανόησηs μαs,για τον χώρο "επέκεινα" τηs Γήs,έχουν βοηθήσει στην αλματώδη και θεαματική εξέλιξη νέων δυναμικών Επιστημών όπωs αυτή τηs Αστροβιολογίαs.Οπωs μαρτυρά και το όνομα τηs βασίζεται κατά κύριο λόγο στην Αστρονομία και την Βιολογία και με την συνδρομή  τόσο τηs Φυσικήs,όσο και τηs Χημείαs,άλλα και τηs Μοριακήs Βιολογίαs και Γεωλογίαs μεταξύ άλλων,κινήται σε τρείs άξονεs.Στο πώs ξεκινά και αναπτύσσεται το φαινόμενο τηs Ζωήs,αν υφίσταται πέρα απο την Γή και πώs μπορούμε να την ανιχνέυσουμε,καθώs και το μέλλον αυτήs,την μελλοντική εξέλιξη τόσο στην Γή,όσο και στον Σύμπαν.Ιδρυτήs θεωρείται ο μεγάλοs Carl Sagan,που μαζί με τον Joshuua Lendaberg,έθεσαν τιs βάσειs για την σημέρινη άνθιση αυτήs τηs εξαιερετικήs Επιστήμηs.Επίστημηs που θα συνεχίσει να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή τηs Γνώσηs,και αναμένεται να μαs απασχολήσει πολύ περισσότερο στο προσεχέs Μέλλον,καθώs είναι εξαιρετικά πιθανό πολύ συντομα να διευρύνουμε τον ορισμό σχετικά με το τί ειναι Ζωή,και που μπορέι να ευδοκιμήσει  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου