Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Περίπου 53,5 εκατομμύρια έτη φωτόs μακριά μαs,βρίσκεται έναs πραγματικόs αστρικόs "κολοσσόs".
O Μ87 στην Παρθένο,έναs απο τουs μεγαλύτερουs και μαζικότερουs γαλαξίεs που γνωρίζουμε,με αστρικό πληθυσμό που ίσωs να υπερβαίνει το μισό τρισεκατομμύριο άστρα,με 12.000 αστρικά σμήνη,και διάμετρο περίπου 120.000 έτη φωτόs.Eίναι κατά 200 φορέs μαζικότεροs απο τον δικό μαs Γαλαξία,και περιβάλεται απο μια άλω θερμών αερίων.Ισωs το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό του,έιναι ο εντυπωσιακόs πίδακαs πλάσματοs,που εκτοξέυεται με τρομακτική ταχύτητα,απο την δραστηριότητα τηs υπερμαζικήs Μάυρηs Τρύπαs στο κέντρο του,και φτάνει σε μήκοs τα 5.000 έτη φωτόs.
Ο Μ87 έιναι έναs πολύ χαρακτηριστικόs εκπρόσωποs μιαs πολύ σημαντικήs και μάλλον τηs πολυπληθέστερηs ομάδαs Γαλαξιών.Των Ελλεπτικών.Πρόκειται για γαλαξίεs που διακρίνονται για το συνήθωs ωοειδέιs σχήμα τουs,αν και υπάρχουν διαβαθμίσειs ανάλογα με το πόσο επιμήκειs μπορέι να έιναι.Μια διαβάθμιση που χωρίζει τουs Γαλαξίεs αυτούs σε 8 κατηγορίεs,και εισήγαγε το 1926 ο Edwin Hubble.Ο Μ87 έιναι διαβάθμισηs E0,προσεγγίζονταs αρκετά ενα σχεδόν σφαιρικό σχήμα.Οσο προχωράμε στην κλίμακα,τόσο απομακρυνόμαστε απο την σφαίρα.Γαλαξίεs διαβαθμισηs Ε7,που έιναι και η τελαυταία κατηγορία,έιναι πολύ περισσότερο επιμήκειs.Ανάλογη ποικιλία υπάρχει και στο μέγεθοs τουs.Απο τουs μικρότερουs,νάνουs ελλειπτικούs με μέγεθοs μόλιs το 10% του δικού μαs Γαλαξία,μέχρι τουs αστρικούs κολοσσούs,που μπορούν να φτάσουν και το 1 εκατομμύριο έτη φωτόs σε διάμετρο,και να αριθμούν πάνω απο 1 τρισεκατπομμύριο άστρα.
Πρόκειται για αρκετά γηραιούs γαλαξίεs,αποτέλεσμα διαδοχικών γαλαξιακών συγκρούσεων και συγχωνέυσεων,που σύνηθωs βρίσκονται σε αρκετά "βίαια" και ενεργητικά μέρη του Διαστήματοs.
Λόγω τηs μεγάληs ηλικίαs τουs,έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε μορικά νέφη αερίων και σκόνη,κατά συνέπεια χαμήλο ρυθμό αστρογέννεσηs.Αποτελλούνται πολύ περισσότερο απο μεγάληs ηλικίαs ερυθρούs αστέρεs,γι'αυτό και δεν διακρίνονται για την λαμπρότητητα τουs.Οι ελλειπτικοί γαλαξίεs σύμφωνα με εκτιμήσειs,αποτελούν το 60% του συνολικού γαλαξιακού πληθυσμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου