Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Η πρόσφατη επιβεβαίωση του εξωπλανήτη Kepler 452b ωs πλανήτη με "γήινεs προδιαγραφέs",πυροδότησε εκ νέου την ήδη αρκετά ζωντανή συζήτηση πέρι τηs κατοικισημότηταs του πλανήτη,και την πιθανότητα έυρεσηs ζωήs.Γεγονόs είναι οτι τόσο η σύσταση,όσο και η απόσταση του απο τον μητρικό του αστέρα,ενθαρρύναν αρκετούs σε τέτοιο βαθμό,ώστε να τον παρομοιάσουν με μια Νέα Γή.
Το δεδομένο έιναι οτι για την ώρα τα στοιχεία που συνέλλεξε και έστειλε το Kepler αναλύονται.Μια όχι και τόσο εύκολη διαδικασία,που απαιτεί αρκετό χρόνο και προσεκτική σταχυολόγηση των δεδομένων απο τουs επιστήμονεs.Αν λοιπόν ψάχνουμε για Ζωή,τουλάχιστον που να μοιάζει με την δική μαs,θα πρέπει να ψάξουμε για Ζωή στηριγμένη στην Χημεία του Ανθρακα.Ανάμεσα στον πακτωλό των στοιχείων που θα κληθούν να αξιολογήσουν οι ερευνητέs,έιναι και η ύπαρξη τυχόν χημικών υπογραφών,που θα υποδηλώνουν πολύπλοκεs ενώσειs του Ανθρακα που μπορεί μόνο να προέρχονται απο βιoλογικέs διεργασίεs.Εναs αρκετά ενθαρυντικόs δείκτηs μιαs σχετικά σταθερήs βιόσφαιραs,θα ήταν η ανίνχνευση Οζοντοs.Φυσικά Οζον χωρίs Οξυγόνο δεν νοείται.Το Οξυγόνο όμωs απο μόνο του δεν αποτελεί ακριβή ένδειξη Ζωήs.Εναs συνδυασμόs παραγόντων όπωs η κατάλληλη θερμοκρασία που θα επιτρέπει την ύπαρξη του Νερού σε υγρή μορφή,και τον σχηματισμό των πολύπλοκων ενώσεων του Ανθρακα,έιναι εξίσου βασικόs παράγονταs.Πολύ αξιόλογο έυρημα θα ήταν η ανίχνευση υδρατμών,Διοξειδίου του Ανθρακα,βασικού για την Φωτοσύνθεση,Μεθανίου,ωs παράγωγο βιολογικών μεταβολικών δραστηριοτήτων,άλλα και ορισμένων ενώσεων του Θειόυ.Βασική ακόμα προυπόθεση η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου στον πλανήτη,και μια όχι πολύ "εχθρική" ακτινοβολία απο το μητρικό άστρο.Οι ειδικοί έχουν στην διάθεση τουs ένα οπλοστάσιο τεχνικών που θα μπορεί να δώσει σχετικά ασφαλέιs απαντήσειs,μετά την ανάλυση των δεδομένων.Ακόμα όμωs κι αν δεν ανιχνυετούν ίχνη Ζωήs,δεν σημαίνει κατ ανάγκη οτι ο πλανήτηs δεν έιναι κατάλληλοs ή οτι όντωs δεν υπάρχει.
Παράλληλα ανιχνέυονται και νέεs πιθανόητεs ύπαρξηs Ζωήs,αν και αρκετά διαφορετικήs απο αυτή που γνωρίζουμε.Μια Βιοχημεία που τον ρόλο του Ανθρακα έχει το Πυρίτιο,και του Νερού η Αμμωνία,αποτελέι μια όχι και τόσο μακρινή,αν και σαφώs σπανιότερη πιθανότητα.Οι εξελίξειs αναμένονται με εξαιρετικό σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου