Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Το Διάστημα μπορέι ενιότε να γίνει ενα πολύ "παράδοξο" μέροs,που ποτέ δεν σταματά να μαs προκαλέι και να μαs εξάπτει το ερευνητικό ενδιαφέρον,καθώs σε κάθε γωνία του μπορεί να βρίσκονται αντικέμενα σαν το εικονιζόμενο Arp 147.Βρίσκεται περίπου 440 έτη φωτόs μακριά μαs,πρόs τον αστερισμό του Κήτουs,και έιναι το αποτέλεσμα τηs σύγκρουσηs των δύο εικονιζόμενων γαλαξίων,περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια πρίν.Είναι "περίοπτο" μέλοs του Ατλαντα των παράδοξων γαλαξιών,ενόs καταλόγου με 338 ανάλογα αντικέιμενα,που συντάχθηκε το 1966 απο τον Halton Arp.
Οι δύο αλληλεπιδρώντεs γαλαξίεs απέχουν 21.000 έτη φωτόs.Η σύγκρουση του ελλειπτικού γαλαξία στα αριστερά με τον σπειροειδή στα δεξιά,πυροδότησε και μια ιδιαίτερα αυξημένη αστρογέννεση,όπωs μαρτυρά και η λαμπρότητα του γαλαξία στα δεξιά,καθώs το έντονο μπλέ χρώμα είναι αποτέλεσμα τηs ακτινοβολιάs κυρίωs νεαρών κυανών υπεργιγάντων αστέρων.Αμφότεροι έιναι επίσηs "μέλη" μιαs σπάνιαs και αρκετά ενδιαφέρουσαs υποομάδαs γαλαξιών,των δακτυλιοειδών,αποτέλέσματα ανάλογων γαλαξιακών συγκρούσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου