Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Με την έωs τώρα άκρωs επιτυχημένη αποστολή New Horizons,στον μακρινό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα Πλούτωνα,γράφεται ένα ακόμα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία τηs εξερεύνησηs του Ηλιακού Συστήματοs.Aπο τιs πρώτεs,φιλόδοξεs προσπάθειεs στιs αρχέs τηs δεκαετείαs του '60,μέχρι σήμερα,έχει κυλήσει πολύ "νερό στο αυλάκι".Με επανδρωμένεs αποστολέs στην Σελήνη,μόνιμη πλέον παρουσία διαστημοσυσκευών στον Αρη,ακόμα και προσεδαφίσειs σε κομήτεs,μπορούμε να πούμε οτι δύσκολα υπάρχει σώμα που λίγο έωs πολύ δεν έχει δεχθέι την "περίεργη" ανθρώπινη ματιά.Καθώs μέχρι τώρα ο Πλούτωναs εξελίσεται σε μια ακόμα ευχάριστη έκπληξη,γίνεται περισσότερο σαφέs ο γεγονόs του οτι όλεs αυτέs οι αποστολέs των τελευταίων δεκαετείων,έχουν αλλάξει άρδην την εικόνα μαs για το Ηλιακό Σύστημα.Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια απο τιs τελευταιέs επανδωμένεs αποστολέs στην Σελήνη,και το ζήτημα να έχει μέινει στιs "καλένδεs",η εξερεύνηση όμωs συνεχίζεται,φέρνονταs στο νού την επόμενη πολύ μεγάλη και κομβική αποστολή.Πρόκειται για το Europa Multiple Flyby Mission,γνωστό και ωs Εuropa Clipper,αποστολή που αναμένεται να φωτίσει το πλέον ενδιαφέρον σώμα του Ηλιακού Συστήματοs.Τον δορυφόρο του Δία,Ευρώπη.
Η αποστολή τηs NASA,θα είναι η πρώτη αποστολή με αιχμή την Αστροβιολογία,ουσιαστικά την διερεύνηση τηs πιθανότηταs ύπαρξηs εξωγήινηs ζωήs.Αναμένεται να εκτοξευθέι το 2020,φτάνονταs στο Δίιο σύστημα πρόs τα μέσα τηs επόμενηs δεκαετέιαs,και σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει 45 flyby's στην Ευρώπη σε αποστάσειs που θα κυμάινονται απο 25 έωs και 1600 χιλιόμετρα απο την επιφάνεια τηs.
H Ευρώπη έιναι ένα προκλητικά ενδιαφέρον σώμα.Με διάμετρο λίγο μικρότερη απο αυτή τηs Σελήνηs,δεν είναι υπερβολή να χαρακτηριστεί ωs μικρογραφία τηs Γηs σε βαθιά κατάψυξη.Αποτελούμενη απο πυριτικά πετρώματα,σιδηρούν πυρήνα και βραχώδη μανδύα,έχει μια πολύ αραιή ατμόσφαιρα Οξυγόνου.Αυτό που όμωs έχει ανάψει τιs προσδοκίεs έιναι η σχεδόν βέβαιη πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό,τόσο σε υγρή όσο και σε στέρεα μορφή.Η επιφάνεια τηs καλύπτεται απο έναν παγωμένο αλμυρό ωκεανό νερού,ενώ περίπου 100 χιλιόμετρα κάτω απο την επιφάνεια τηs,το νερό βρίσκεται σε υγρή μορφή.Είναι προφανέs οτι ο συνδυασμόs των δεδομένων που διαθέτουμε έχει πυροδοτήσει μια μεγάλη αδημονία,καθώs θεωρείται ο καλύτεροs υποψήφιοs γιa έυρεση εξωγήινηs ζωήs.Η απάντηση θα έρθει σε λιγότερο απο 10 χρόνια.Μέχρι τότε οι γοητευτικέs εικασίεs θα πυροδοτούν ενδιαφέρουσεs συζητήσειs.Ισωs στο τέλοs να δικαιωθεί ο πολλέs φορέs προφητικόs Αρθουρ Κλάρκ,που στο έργο του Οδύσσεια του Διαστήματοs,"φωτογραφίζει" την Ευρώπη ωs φορέα εξωγήινηs ζωήs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου