Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

                                                 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ KEPLER
Επτά χρόνια, τρείs αστερισμοί, 3.000 έτη φωτόs διεξοδικήs παρατήρησηs. 1032 επιβεβαιωμένοι εξωπλανήτεs, 4696 ακόμα στο στάδιο τηs μελέτηs.
Αυτά είναι τα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία μιαs αναμφίβολα πολύ επιτυχημένηs διαστημικήs αποστολήs, που δικαιολογημένα συγκαταλέγεται ανάμεσα στιs πλέον επιτυχημένεs όλων των εποχών.
Το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler εκτοξέυθηκε πρίν απο σχεδόν 7 χρόνια, στιs 7 Μαρτίου του 2009. Η κύρια αποστολη του είναι ο εντοπισμόs και η ταξινόμηση εξωπλανητών, και απώτερο στόχο τον εντοπισμό γαιώμορφων πλανητών στην κατοικήσιμη ζώνη του άστρου τουs. Πλανήτεs που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι φιλόξενοι για ζωή όπωs την γνωρίζουμε.
Με αρχικό προσδόκιμο ζωήs όχι μεγαλύτερο απο έναν χρόνο, η αποστολή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και παρά τα τεχνικά θέματα που ανέκυψαν στην πορεία, το Kepler όχι μόνο συνέχισε να λειτουργεί, άλλα συνεχίζει ακόμα και σήμερα την ακόυραστη σάρωση του κομματιού του Γαλαξία που καλύπτουν οι αστερισμοί του Κύκνου, τηs Λύραs και του Δράκοντα. Ένα κομμάτι έκτασηs 3.000 ετών φωτόs, που έχει αρκετά κοινά γνωρίσματα με την δική μαs αστρική γειτονιά.
Με οδηγό την θεωρία τηs " Σπάνιαs Γήs ", η περιοχή αυτή επιλέχθηκε ωs η ιδανικότερη, αφού απέχει το ίδιο απο γαλαξιακό κέντρο όσο και το Ηλιακό Σύστημα, άλλα και έιναι μακριά απο την Εκλειπτική, αποφέυγονταs τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέι το ηλιακό φώs.
To μήκουs 2,2 μέτρων και βάρουs 1 τόνου διαστημικό τηλεσκόπιο έχει περιηλιακή τροχιά και σαρώνει το Διάστημα με την βοήθεια 42 συστοιχίων καμερών εξαιρετικά υψηλήs ευκρίνειαs, ευρισκόμενο σχεδόν 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά απο τη Γή. Μπορεί ταυτόχρονα να συλλέγει δεδομένα απο 150.000 άστρα. Το Kepler εστιάζει την προσπάθεια του στην μέθοδο τηs πλανητικήs διάβασηs. Το πέρασμα δηλαδή του πλανήτη μπροστά απο το άστρο του και την μικρή, άλλα μετρήσιμη μείωση τηs φωτεινότηταs του απόρροια του φαινομένου.
Μπορεί η μερίδα του λεόντοs των ανακαλύψεων να ανήκει σε μεγάλουs αεριώδειs πλανήτεs όπωs οι "Θερμοί Δίεs" και οι "Παγωμένοι Ποσειδώνεs", τα τελευταία χρόνια όμωs αρχίζει και πολλαπλασιάζεται ο αριθμόs των γαιόμορφων πλανητών. 32 συνολικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, εκ των οποίων οι 21 συγκαταλέγονται στιs Υπερ-γαίεs, άλλα 11 απο αυτούs μοιάζουν αρκετά με την Γή.
Όπωs όλα τα όμορφα πράγματα στην ζωή όμωs, έτσι και η εποποιία του Kepler πολύ σύντομα θα φτάσει στο τέλοs τηs. Πιθανότατα το 2016 θα είναι και η τελευταία χρονιά λειτουργίαs του διαστημικού τηλεσκοπίου. Η τεράστια επιτυχία του όμωs άνοιξε τον δρόμο για άλλεs επερχόμενεs αποστολέs στο πολύ προσεχέs Μέλλον, που θα παραλάβουν την κληρονομιά που αφήνει πίσω του το Kepler. Μια κληρονομιά που θα έκανε κάτι παραπάνω απο υπερήφανο τον Γιοχάνεs Κέπλερ, πατέρα τηs Ουρανιαs Μηχανικήs, προs τιμήν του οποίου ονομάστηκε το τηλεσκόπιο.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου