Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

                                                  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
Ανάμεσα στην απεραντοσύνη του Διαστήματοs, ανακαλύπτουμε ότι πολλέs φορέs οι σχηματισμοί των Γαλαξιών, των αστρικών σμηνών, και των νεφελωμάτων δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν σε αισθητική απο τα πλεόν προσεγμένα ανθρώπινα έργα τέχνηs. Πέρα απο την ουσία του θέματοs, που παραμένει πάντα η προσπάθεια να κατανοήσουμε τον Κόσμο του οποίου είμαστε μέροs, ανέκαθεν τα ουράνια σώματα κάθε είδουs μαγνήτιζαν το ανθρώπινο πνέυμα με την πολλέs φορέs άποκοσμη ομορφία τουs.
Κάτι που έγινε πολύ εντονότερο απο την εποχή του Γαλιλαίου και μετά. Για πρώτη φορά το ανθρώπινο μάτι μπορούσε να δεί πολύ περισσότερα πράγματα απο αυτά που επέτρεπαν οι οπτικέs μαs ικανότητεs.
Φυσικά η επανάσταση που έφερε το τηλεσκόπιο, γρήγορα εξελίχθηκε σε μια κοσμογονία τόσο στην Επιστήμη, όσο και την ανθρώπινη σκέψη. Σταδιακά άρχισε να γίνεται ολοένα και σαφέστερη τόσο η μεγαλύτερη εικόνα, όσο και η θέση τηs Γήs σε αυτή.
Υπήρχαν όμωs κάποιοι περιορισμοί. Ακόμα και τα πλέον εξελιγμένα τηλεσκόπια υπάγονται στουs περιορισμούs που επιβάλει η γήινη ατμόσφαιρα, όπωs οι διαθέσειs του καιρού, τα ατμοσφαιρικά στρώματα, άλλα και ανθρωπογεννείs παρεμβάσειs όπωs η φωτορύπανση. Έτσι η ζωή των ουράνιων παρατηρητών έγινε αρκετά αγχώδηs, αφού αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα παρατηρητήρια σε μεγάλα υψόμετρα, όλα τα υπόλοιπα τηλεσκόπια αγωνίζονται να βρούν λίγεs καλέs βραδιέs για παρατήρηση.
Η ομορφία αυτών των φαινομένων, παρέα με την ακόρεστη δίψα για γνώση ώθησε τιs εξελίξειs, άλλα τα μέσα παρέμεναν επίγεια.
Το 1946 ο Αμερικάνοs φυσικόs Lyman Spitzer, είχε μια εξαιρετικά πρακτική ιδέα. Στο κατώφλι τηs Διαστημικήs Εποχήs, και με την πυραυλική τεχνολογία να κάνει άλματα, οραματίστηκε τηλεσκόπια το Διάστημα. Που θα λειτουργούν σε ιδανικέs παρατηρησιακέs συνθήκεs, μακριά απο τουs περιορισμούs τηs γήινηs ατμόσφαιραs. Όπερ και εγέννετο...
Σήμερα έχουμε εκτοξέυσει αρκετά τηλεσκόπια στο Διάστημα. Κάποια πλεόν έχουν τερματίσει την λειτουργία τουs, άλλα συνεχίζουν ακόμα την αποστολή τουs, ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσεs ανάλογεs αποστολέs έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον.
Δεν είναι μόνο το ότι τα  διαστημικά τηλεσκόπια βελτίωσαν το οπτικά παρατηρούμενο αποτέλεσμα. Κάποια απο αυτά βλέπουν σε περιοχέs του φάσματοs που το ανθρώπινο μάτι δεν έχει την ικανότητα, οπωs το υπέρυθρο και το υπεριώδεs. Άλλα πάλι ανιχνέυουν ακτίνεs X και Γ, μικροκυμματική ακτινοβολία, ενώ το προσφάτωs εκτοξευθέν LISA Pathfinder, θα προσπαθήσει να ανιχνέυσει βαρυτικά κύμματα. Έτσι, μέσα σε πολύ λίγα μόλιs χρόνια, η ανθρώπινη περιέργεια εκτέθεθηκε σε ένα μέχρι πρότινοs αόρατο Σύμπαν.
Ανάμεσα στα διαστημικά τηλεσκόπια, αναμφίβολα εξέχουσα θέση κατέχει το Hubble, με τιs μαγικέs ορισμένεs φορέs εικόνεs που μαs χάρισε, όχι μόνο απο αισθητικήs, άλλα και ερευνητικήs πλευράs. Δική του η φωτογραφία απο το Σκοτεινό Νεφέλωμα Κεφαλή του Ίππου στον Ωρίωνα, τραβηγμένη στο υπέρυθρο φάσμα. Εξαιρετικά σημαντική δουλειά γίνεται και απο το Spitzer, που ανιχνέυει το Σύμπαν στο υπέρυθρο φάσμα, ενώ το Kepler έχει στοχεύσει τον εντοπισμό εξωπλανητών με εντυπωσιακά μέχρι τώρα αποτελέσματα.
Τα "βιονικά" μάτια τηs Ανθρωπότηταs σαρώνουν ακούραστα ο Σύμπαν πηγαίνονταs την Γνώση σε αχαρτογράφητεs περιοχέs. Για τα διαστημικά τηλεσκόπια η χρυσή εποχή είναι μόλιs στην αρχή τηs.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου