Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Δέοs..ίσωs είναι η μόνη λέξη που μπορεί να περιγράψει το συναίσθημα που βίωναν οι μακρινοί πρόγονοι μαs όταν αντίκρυζαν ανεξήγητα για αυτούs ουράνια φαινόμενα. Το δέοs μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε φόβο όταν δεν έχειs ακόμα ανακαλύψει τα γνωστικά εργαλεία για να εξηγήσειs αυτά τα ουράνια φαινόμενα, ή ακόμα κι΄αν τα έχειs στην διάθεση σου, να επιλέγειs να τα αγνοείs.
Ναί, το Διάστημα είναι η Χώρα των Θαυμάτων. Ακόμα και σήμερα παραμένει κατά έναν βαθμό μια αχαρτογράφητη γή, που μόνιμα προκαλεί την ανθρώπινη περιέργεια να ξεκλειδώσει τα μυστικά τηs.
Aρκετά απο αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί στην πνευματική μαs κληρονομιά, πολλά άλλα αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Κάπωs έτσι προχωρά και η ανθρώπινη νόηση. Κατακτώνταs ολοένα και νέεs κορυφέs.
Kάποτε, σε άλλεs εποχέs πολύ πίσω στον Χρόνο ουράνια φαινόμενα ανεξήγητα για τον Άνθρωπο μπορούσαν να προκαλέσουν ακραίεs αντιδράσειs, που μπορούσαν να ξεπεράσουν και τα ίδια τα όρια τηs φρενίτιδαs. Σεληνιακέs και ηλιακέs εκλείψειs, μπορούσαν να σπείρουν τον πανικό, μεταφραζόμενεs πολλέs φορέs ώs συντέλεια του Κόσμου. Περαστικοί κομήτεs ερμηνέυονταν ωs κακοί οιωνοί, και πρόξενοι δυστηχίαs, ακόμα και τα φλεγόμενα μετέωρα δεν γλύτωναν απο την αρνητική ερμηνεία.
Η πάροδοs του Χρόνου έφερε μια....αποκατάσταση τηs φήμηs αυτών των φαίνομενων, που χώριs να χάνουν σε τίποτε απο την άγρια ομορφία τουs, καταχωρήθηκαν ωs φυσικά φαινόμενα, και όχι ώs εκδηλώσειs των διαθέσεων των κάθε λογήs θεοτήτων.
Σήμερα θα περίμενε κανείs όλα αυτά να αποτελούν μέροs του Παρελθόντοs, έχονταs φυσικά την δική τουs ιστορική αξία. Με έκπληξη διαπιστώνει κανείs ότι έχουν αντικατασταθεί απλώs με...άλλα. Το Διάστημα δεν έιναι ακριβώs μια "βόλτα στην εξοχή". Υπάρχουν κίνδυνοι. Εκρήξειs supernova, θανατηφόρεs ακτινοβολίεs, περιπλανώμενοι κομήτεs. H Γή έχει την τύχη να βρίσκεται σε μια γαλαξιακή περιοχή που την διακρίνει η σταθερότητα. Γεγονόs που συνέβαλε επιπρόσθετα και στην ανάπτυξη τηs ζωήs.
Γαλαξιακέs ευθυγραμμίσειs δεν έχουν καμία επιδραση στα γήινα τεκταινόμενα. Η πλανητική ευθυγράμμιση είναι απλά ένα ενδιαφέρον οπτικό φαινόμενο, ενώ απο όσο ξέρουμε δεν υπάρχει πλανήτηs-δολοφόνοs. Οι πόλοι τηs Γήs δεν αναστρέφονται...έτσι απλά, ενώ ο πλανήτηs Γή δεν αποτελεί κανενόs είδουs "φυλακή". Οι λόγοι που μετά τιs προσεληνώσειs ( ναι, πήγαμε ), δεν επεκτείναμε την παρουσία μαs στο Διάστημα είναι καθαρά πολιτικοί και οικονομικοί.
Όλεs αυτέs οι αντιλήψειs μπορούν να περιγραφούν απο τον όρο "Κοσμοφοβία", την παράλογη δηλαδή πεποίθηση ότι ο Κοσμικόs χώροs, το Διάστημα εγκυμονεί μόνιμα κινδύνουs και η καταστροφή του πλανήτη μπορεί να έρθει απο αυθαίρετα ερμηνευόμενα κοσμικά φαινόμενα. Η πατρότητα του όρου ανήκει στον σπουδαίο Ρωσο αστρονόμο και φυσικό Ιωσήφ Σκλοφσκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου