Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015


Τα πάντα στο Σύμπαν βρίσκονται σε μια αέναη κίνηση.Απο τα μικρότερα και εξωτικότερα υποατομικά σωματίδια,μέχρι τιs μεγάλεs συγκεντρώσειs ύληs,όπωs οι Γαλαξίεs και τα γαλαξιακά σμήνη.Απο τον κανόνα αυτόν δεν θα μπορούσε να αποτελλεί εξαίρεση ούτε ο δικόs μαs Γαλαξίαs,που βρίσκεται σε μια πορεία αναπόφευκτηs σύγχώνευσηs με τον γειτονικό μαs Γαλαξία τηs Ανδρομέδαs.Αν και αυτό δεν είναι κατι που θα δούν οι μελλοντικέs γενιέs,τουλάχιστον άμεσα,καθώs τα 2,5 εκατομμύρια ετη φωτόs που χωρίζουν τουs δύο Γαλαξίεs,θα χρειαστούν περίπου 4 δισεκατομύρια χρόνια για να καλυφθούν.Ετσι λοιπόν ο μελλοντικόs παρατηρητήs,θα αντικρύζει αυτή την εικόνα στον ουρανό.Είναι το διαστημα που οι δυο Γαλαξίεs έχουν γίνει μια "αμορφη μάζα",καθώs οι βαρυτικέs και παλλοιριακέs δυνάμειs θα χρειαστούν άλλα περιπού 3 δισεκατομμύρια χρόνια να δώσουν σχήμα στον νέο Γαλαξία που θα προκύψει...
Oταν η διαδικασία ολοκληρωθέι,σε περίπου 7 δισεκατομμύρια χρόνια απο τώρα,αυτή θα έιναι η εικόνα που θα αντικρύζει ο παρατηρητήs απο την Γη,που μάλλον θα έχει πάψει να υπάρχει,εξαυλωμένη πιθανότατα απο τον ηλιακό άνεμο,ωs αποτέλεσμα τηs διόγκωσηs του Ηλιου σε ερυθρό υπογίγαντα.Αυτό που φαίνεται έιναι ο πυρήναs του νεου γιγάντιου ελλειπτικού Γαλαξία,και αν αν μη τι άλλο θα είναι εντυπωσιακότατο θεάμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου