Κυριακή, 24 Μαΐου 2015


Ημερομήνιεs,χρονολογίεs,επετιοι,γενέθλια,ραντεβού,ηλικίεs,χρονογράμματα...Η λίστα είναι εκτενήs,και απεικονίζει την σημασία του Χρόνου στη καθημερινή μαs ζωή.Δεν είναι καθόλου υπερβολλή να ειπωθεί οτι τα πάντα καθορίζονται απο τον Χρόνο,με μια απόλυτη νομοτέλεια,σαν ένα γραμμικό συνεχέs στο οποίο τα γεγονότα συμβαίνουν με μια εμφανώs μη αναστρέψιμη τάξη,οπώs γλαφυρά λέει έναs ορισμόs περι Χρόνου.Και φυσικά έτσι είναι αν δεχθούμε οτι η ύπαρξη μαs και το Σύμπαν υπάγονται σε μια Νευτώνεια Φυσική,που εφαρμόζεται σε έναν Ευκλείδειο γεωμετρικά΄χώρο.Υπο αυτέs τιs συνθήκεs και η ανθρώπινη αντίληψη περί Χρόνου είναι απόλυτα γραμμική και μη αναστρέψιμη.
Στιs μεγάλεs Κοσμικέs δομέs όμωs τα πράγματα δεν είναι έτσι.Η αυξανόμενη ολοένα ακτίνα του Σύμπαντοs,απόρροια τηs Διαστολήs του,μεταβάλλει τόσο την καμπυλότητα του Χώρου,όσο και την πυκνότητα τηs Ύληs.Aυτό όμωs σύμφωνα με την Γενική Θεωρία τηs Σχετικότηταs μεταβάλλει και την δίαρκεια τηs θεμελίωδουs μονάδαs του Χρόνου.Του δευτερολέπτου.Η διάρκεια του δευτερολέπτου μεταβαλλόταν ανάλογα με την φάση τηs εξέλιξηs του Σύμπαντοs.'Ετσι αν θεωρήσουμε οτι κατα τιs πρώτεs στιγμέs τηs δημιουργίαs,τόσο η πυκνότητα τηs 'υληs όσο και η καμπυλότητα του Χώρου ήσαν άπειρεs,τότε η διάρκεια του δευτερολέπτου ήταν κι'αυτή άπειρη.Ένα δευτερόλεπτο κυριολεκτικά διαρκούσε μια αιωνιότητα.
Κατά συνέπεια τα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια που αναφέρονται ωs ηλικία του Σύμπαντοs,είναι περισσότερο μια φιλοσοφική σύμβαση,μια προσπάθεια να "χωρέσουμε" το Σύμπαν στην δική μαs γραμμική αντίληψη,χωρίs πραγματική ουσία,καθώs το Σύμπαν και η ηλικία του ειναι ένα άθροισμα στιγμών ανόμοιαs διάρκειαs.

Πηγή και έμπνευση :Μάνοs Δανέζηs-Στράτοs Θεοδοσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου