Σάββατο, 9 Μαΐου 2015


Η μαγεία που ασκεί στον ανθρώπινο ψυχισμό η θέα του νυχτερινού έναστρου ουρανού,είναι τόσο παλιά όσο και το ανθρώπινο είδοs.Αυτό το αρχέγονο δέοs,μαγνήτισε απο πολύ νωρίs την ανθρώπινη φαντασία.Περίπου 2500 με 5.000 άστρα υπό καλέs συνθήκεs παρατήρησηs έιναι ορατά,σε αποστάσειs απο 4 έωs και 4.000 έτη φωτόs .Ηδη απο την αυγή του πολιτισμού,ο άνθρωποs προσπάθησε να κατανοήσει το μυστήριο του νυχτερινού ουρανού και των φωτεινών στιγμάτων που τον στόλιζαν.Βραχογραφίεs τηs Υστερηs Παλαιολιθικήs Εποχήs,ηλικιάs περίπου 15.000 ετών απεικονίζουν σεληνιακέs φάσειs,μεμονωμένα άστρα και πλανήτεs.Η πρώτη όμωs σοβαρότερη προσπάθεια έγινε με την μετάβαση στιs πρώτεs αγροτικέs κοινωνίεs,όταν και ο πολιτισμόs ξεκίνησε σιγά-σιγά να πάιρνει την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Η πρώτη καταγεραμμένη προσπάθεια στην Ιστορία,στην ουσία τα πρώτα ψήγματα τηs επιστήμηs τηs Αστρονομίαs,ανήκουν στουs Σουμέριουs.Λαό που έζησε στην περοχή του σημερινού Ιρακ,στην έυφορη περιοχή ανάμεσα στουs ποταμούs Τίγρη και Ευφράτη.Ο πρώτοs αξιόλογοs ανθρώπινοs πολιτiσιμόs,άκμασε πρίν απο περίπου 6 με 8.000 χρόνια,και ήταν ο εφευρεύτηs των πρώτων αστερισμών,τουλάχιστον των αστερισμών που σήμερα επικρατούν.Ο Λέων,ο Τάυροs ο Αιγώκεροs άλλα και αρκετοί άλλοι,έιναι σουμεριακέs επινοήσειs,άρρηκτα δεμένεs με την Μυθολογία του αρχαίου αυτού λαού.Κάπωs έτσι ξεκινά και η ιστορία των Αστερισμών.Η τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου να δίνει δομή στο Χαόs,όπωs έιναι ο έναστροs ουρανόs,γέννησε τουs Αστερισμούs,που σε όλουs τουs λαούs έιχαν παράλληλη μυθολογική αξία.Οι Σουμέριοι έδωσαν την σκυτάλη στουs Βαβυλώνιουs και τουs Ασσύριουs,και οι Αστερισμοί μαζί με τιs παρατηρήσειs έφτασαν στουs Αρχαίουs Ελληνεs,οι οποίοι όχι μόνο έθεσαν τιs επιστημονικέs βάσειs τηs Αστρονομίαs,άλλα ενσωμάτωσαν σχεδόν το σύνολο τηs Μυθολογίαs,μπορεί κανείs να διηγηθεί μεγάλο μέροs τηs Ελληνικήs Μυθολογίαs,μόνο κοιτάζονταs τουs Αστερισμούs.Φυσικά όλοι οι σημαντικοί πολιτισμοί έχουν ανάλογεs ιστορίεs,απο τουs Αιγύπτιουs και τουs Κινέζουs,μέχρι τουs εξαιρετικούs Μάγια,τουs Ινδιάνουs Χόπι,τουs Αβορίγινεs και τουs Πολυνήσιουs.
Σήμερα είναι αποδεκτοί 88 αστερισμοί,όπωs αυτοί καθιερώθηκαν απο την Διεθνή Αστρονομική Ενωση.48 απο αυτούs διατηρήθηκαν σχεδόν αναλοίωτοι απο την εποχή του Πτολεμαίου.Σε αυτούs προστέθηκαν άλλοι 40,σχεδόν όλοι του Νοτίου Ημισφαιρίου,όπωs κατεγράφησαν απο τουs εξερευνητέs του 16ου και 17ου αιώνα.
Η σημασία τουs είναι μεγάλη για την παρατήρηση,και την εύρεση αστρονομικών αντικειμένων.Μπορεί να δείχνουν ωs αντικείμενα με συνοχή,άλλα στην πραγματικότητα τα άστρα που απαρτίζουν τουs Αστερισμούs μπορεί να απέχουν αρκετά χιλάδεs έτη φωτόs μεταξύ τουs,και άs φαίνονται γειτονικά.
Tέλοs το σχήμα των σημερινών Αστερισμών στην πορεία του χρόνου αλλάζει,καθώs όλα στο Διάστημα βρίσκονται σε κίνηση,ανάλογα θα μεταβάλλονται και οι Αστερισμοί.Το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για αυτό ξεπερνά κατά πολύ την ανθρώπινη ζωή.Η Μεγάλη Αρκτοs 20.000 πρίν ήταν αρκετά διαφορετική απο οτι σήμερα,όπωs θα έιναι ανάλογα διαφορετική σε 20.000 χρόνια στο Μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου