Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Ζώνταs στα πλαίσια τηs Βιόσφαιραs του μικρού βραχώδη πλανήτη που ονομάζεται Γή,και διάγωνταs τουs μικρούs,σύντομουs βίουs μαs,με βάση τα δεδομένα και τιs σύνθηκεs που διαμορφώνουν την αντίληψη μαs,τα στενά όρια αυτήs τηs Βιόσφαιραs,μαs γίνεται πολύ δύσκολα αντιληπτό,το μεγάλο κοσμικό ταξίδι στο οποιό λαμβάνουμε μέροs.
Μέσα στην διάρκεια που καλύπτει ένα έτοs,η Γή καλύπτει έναν πλήρη κύκλο στην τροχιά τηs γύρω απο τον Ηλιο.Εναs κύκλοs που αναλογεί σε περίπου 940.000.000 χιλιόμετρα,ταξιδέυονταs με μια μέση ταχύτητα 30 km/sec,καλύπτονταs περίπου 1 μοίρα την ημέρα.
Οσο συμβαίνει αυτό,ο Ηλιοs μαζί με το υπόλοιπο Ηλιακό Σύστημα,ταξιδευεί προs τον άστερα Βέγα (α Λυραs),σε απόσταση 25 ετών φωτόs με ταχύτητα περίπου 20 km/sec.Παράλληλα εκτελει και μια περιστροφή γύρω απο Γαλαξιακό κέντρο με περίπου 140 km/sec.Μια περιφορά που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια,και ονομάζεται Κοσμικό Ετοs.Eνδεικτικά αναφέρουμε οτι διανύουμε το Κοσμικό Ετοs 21,ενώ στο αμέσωs προηγούμενο οι δεινόσυαροι κυριαρχούσαν στην Γη.
Ο ίδιοs ο Γαλαξίαs,προσεγγίζει με τον Γαλαξία τηs Ανδρομεδαs σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία σύγκρουσηs σε 4,5 διs χρόνια,με ταχύτητα 400.000 km/h.Αμφότεροι οι Γαλαξίεs έιναι μέλη του Τοπικού σμήνουs Γαλαξιών,αποτελλούμενο απο 10.000 Γαλαξιεs,το οποίο με την σειρά του κινείται πρόs το κέντρο του Υπερσμήνουs τηs Παρθένου,με "πληθυσμό" 100 σμήνη σαν το δικό μαs.Ακόμα όμωs και αυτή η κολοσιαία συνάθροιση Γαλαξιών,ταξιδεύει με 700km/sec,προs το κεντρο ενόs ακόμα μεγαλύτερου Υπερασμήνουs,του Υπερσμήνουs Λιανακεά,που και αυτό κινείται προs τον Μεγάλο Ελκυστή.Μια για την ώρα μυστηριώδη,άλλα πανίσχυρη βαρυτική ανωμαλία,ενα απο τα γοητευτικότερα αίνιγματα τηs σύγχρονηs Κοσμολογίαs.


Aυτό το υπαρμαζικό αντικέιμενο με μαζα ανάλογη δεκάδων χιλιάδων γαλαξιών σαν τον δικό μαs,εικάζεται οτι είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο υπeρσμήνοs,το όποιο θεωρητικά κατα 90% αποτελείται απο Σκοτεινή Υλη.
Για την ώρα αποτελλέι μυστήριο η πραγματική φύση τηs βαρυτικήs αυτηs ανωμαλίαs,καθώs η Σκοτεινή ύλη και Ενέργεια είναι μια "αχαρτογράφητη
περιοχή" τηs Κοσμολογίαs..Τα προσεχή χρόνια,τόσο η τεχνολογική πρόοδοs των μέσων παρατήρησηs,όσο και η πρόοδοs στην κατανόηση μαs για τουs μηχανισμούs που διέπουν αυτέs τιs δομέs,θα καταστήσουν εφικτή την αποκρυπτογράφηση αυτού του μυστηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου