Κυριακή, 3 Μαΐου 2015
Τίποτε στο Σύμπαν δεν είναι αιώνιο.Οπωs το ίδιο υφιστάμενο Σύμπαν,κάποτε γεννήθηκε,εξελίσσεται,και θα παρακμάσει,όπωs και κάθε οργανισμόs,στον ίδιο απαράβατο νόμο υπάγονται και οι αστέρεs.Eνα άστρο γεννιέται απο ενα πλανητικό νεφέλωμα,ένα σύννεφο διαστρικού αερίου και κοσμικήs σκόνηs.Eξελλίσεται,και ανάλογα με την μάζα του,είτε θα ακολουθήσει μια εντυπωσιακή,άλλα σύντομη ζωή,είτε θα ζήσει μια λιγότερο εντυπωσιακή,αλλα σαφώs μακροβιότερη 'υπαρξη.Τα άστρα τηs πρώτηs κατηγορίαs,"πεθαίνουν" ακόμα πιο εντυπωσιακά απο όσο εζησαν,με εξαιρετικά βίαιεs,άλλα απόκοσμα όμορφεs εκρήξειs supernova,καθώs εκτίνάσουν τα στρώματα τηs ατμόσφαιραs τουs στο διαστρικό κενό.O πυρήναs αυτού του άστρου,θα σχηματίσει έναν άστέρα νετρονίων.ένα υπερπυκνό σώμα,όχι πολύ μεγαλύτερο απο την Γή,μια σκιά μόνο του άλλοτε κραταιού αστρικού γίγαντα.Τα άστρα τηs δεύτερηs κατηγορίαs,τερματίζουν την ύπαρξη τουs,λιγότερο εντυπωσιακά,και πολύ πιο αργά.Κλασικό παράδειγμα τετοιου άστρου έιναι ο Ηλιοs.Σταδιακά σε περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια απο τώρα θα αρχίσει να διογκώνεται,εξαφανίζονταs τον Ερμή,την Αφροδίτη,και πιθανά και την Γή.Μια διαδικασία που διαρκέσει περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια.Μετά το στάδιο αυτό,ο Ηλιοs θα εξακοντίσει όλα τα εξωτερικά του στρώματα,τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πλανητικό νεφέλωμα.Ο πυρηναs του θα παραμείνει στο κέντρο αυτού του νεφελώματοs,και θα έιναι πλέον έναs Λευκόs Νάνοs.Ενα πολύ πυκνό σώμα,στο μέγεθόs τηs Γηs,με εξαιρετικέs συνθήκεs πίεσηs,άλλα και άριστοs διατηρητήs τηs εναπομείνασαs θερμότηταs.Θα συνεχίσει να σιγοκαίει για πολλά δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα,μέχρι να κάψει εντελώs τα κάυσιμα του,και να παύσει κάθε δραστηριότηα στο εσωτερικό του.Τότε θα μετατραπέι σε ένα θεωρητικό μέν,πολύ πιθανό δέ σώμα.Εναν Μαύρο Νάνο.Ενα παγωμένο πλέον κέλυφοs,που δεν θα εκπέμπει ακτινοβολία σε κανένα φάσμα,και φυσικά καθόλου φωs.Θα μπορεί να γίνει αντιληπτόs μονο μέσω τηs βαρυτικήs στρέβλωσηs που θα προκακαλέι στην περιοχή.Επειδή είναι μια εξαιρετικά αργή διαδικασία,που ξεπερνά την ηλικία του Σύμπαντοs (13,8 δισ χρόνια),δεν υφίστανται για την ώρα Μαύροι Νάνοι,για τον δέ Ηλιο,έιναι μια εξέλιξη που μπορεί θεωρητικά να ερθει σε 1 τρισεκατομμύριο χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου