Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Αυτή έιναι μια αρκετά πιθανή εικόνα του πλανήτη Άρη,κάτα την Νωεχιανή γεωλογική περίοδο του,πρίν απο περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια.Ένα μεγάλο ποσοστό τηs επιφάνειαs (μεγαλύτερο του 30%),σχεδόν όλο το Βόρειο Ημισφαίριο του πλανήτη,καλύπεται απο έναν ωκεανού νερού,με μέσο βάθοs 140 μέτρων,ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω απο αυτό που βρίσκουμε στον γήινο Αρκτικό ωκεανό.Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετειών και την πολύ καλύτερη κατανόηση που αποκτήθηκε για τον γειτονικό μαs πλανήτη,οι επιστήμονεs θεωρούν μια τέτοια εικόνα πάρα πολύ πιθανή.Όπωs και η Γή,έτσι και ο Άρηs στα πρώτα χρόνια τηs δημιουργίαs τουs,έιχαν σχεδόν παρόμοιεs συνθήκεs.Μπορεί η Γή να διατήρησε τόσο την ατμόσφαιρα,όσο και το νερό στην υγρή του μορφή,ο Άρηs όμωs δεν στάθηκε τόσο "τυχερόs".Σήμερα μόλιs το 13% τηs αρχικήs ποσότηταs νερού παραμένει στον πλανήτη,σε μορφή πάγου στουs πόλουs του πλανήτη,άλλα και παγιδευμένο στο υπέδαφοs του.Παράλληλα διαθέτει πλέον μια πολύ λεπτή ατμόσφαιρα,με πυκνότητα μόλιs το 1% τηs γήινηs.Φαίνεται οτι το νερό και η άλλοτε πυκνότερη ατμόσφαιρα του,για κάποιον λόγο "εξαφανίστηκαν".Ο ακριβήs μηχανισμόs που κατέστησε τον Άρη μια ψυχρή άνυδρη έρημο,δεν έχει πλήρωs πιστοποιηθέι ακόμα.Μια απώλεια που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα,καθώs περισσότεροι απο 100 τόνοι ατμοσφαιρικού υλικού την ημέρα διαφεύγουν στο διάστημα.Η αποστολή MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile Evolution),βρίσκεται αυτή την στιγμή σε τροχιά γύρω απο τον Κόκκινο πλανήτη,μελετώνταs τα ανώτερα ατμοσφαιρικά του στρώματα,σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί ο μηχανισμόs του αρειανού κλίματοs.Μπορούμε όμωs να πούμε με σχετική ασφάλεια,οτι η ατμόσφαιρα και το νερό του Άρη,υπήρξαν ¨θύματα" του Ηλιακού ανέμου κατά κύριο λόγο,και ισχυρότατων μετεωρικών συγκρούσεων κατά δεύτερο.Με μόλιs το 11% τηs γήινηs μάζαs,και το 38% τηs βαρύτηταs,ήταν πολύ δύσκολο για τον πλανήτη να συγκρατήσει την άλλοτε 1000 φορέs πυκνότερη ατμόσφαιρα του.Επιπλέον ο ανηλεήs βομβαρδισμόs απο τον Ηλιακό άνεμο ιόνιζε και παρέσυρε στο διάστημα την ατμόσφαιρα.Σε συνδυασμό και με το ασθενέs,άλλα και ακανόνιστο μαγνητικό πεδίο του πλανήτη,υπολογίζεται οτι σε 500 μόλιs εκατομμύρια χρόνια έφτασε σταδικά στην εικόνα που έχουμε σήμερα.Ατμοσφαιρικά αέρια και νερό που δεν χάθηκαν στο διάστημα,πάγωσαν και βρήκαν διέξοδο στο αρειανό υπέδαφοs.Την κατάσταση έκαναν ακόμα χειρότερη,ισχυρέs μετεωρικέs συγκρούσειs,που λόγω του χαμηλού βαρυτικού πεδίου του Άρη,εκτόξευαν υλικό και ατμόσφαικα αέρια στο διάστημα.Υπολογίζεται ότι η "ιδανική" εποχή του Κόκκινου πλανήτη κράτησε 1 με 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια,χρόνοs ικανόs κατά τουs ειδικούs για την ανάπτυξη πρωταρχικών μορφών ζωήs.Τα μελλοντικά δεδομένα των εκεί αποστολών,αναμένονται με ιδιαιτερο ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου