Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Η εξέλιξη των μέσων παρατήρησηs τα τελευταία χρόνια,έχει μεταξύ άλλων αλλάξει και την εικόνα που έιχαμε για τον Ηλιακό Σύστημα.Μετά την "καθαίρεση" του Πλούτωνα το 2006,δημιουργήθηκε μια εντελώs νέα κατηγορία σωμάτων,καθώs υπήρξε η ανάγκη τόσο ο Πλούτωναs,όσο και μια σειρά νεοανακαλυφθέντα ανάλογα σώματα,να κατηγοριοποιηθούν.Τα σώματα αυτά ονομάστηκαν Πλανήτεs-νάνοι.Ωs Πλανήτεs-νάνοι ορίζονται τα σώματα που είναι μικρότερα απο τον Ερμή,τον μικρότερο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματοs,και έχουν ικανή μάζα για να αποκτήσουν σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα.Επίσηs δεν αποτελλούν δορυφόρο κάποιου άλλου πλανήτη,και δεν έχουν "καθαρίσει" την τροχία τουs απο άλλα,μικρότερα σώματα,όπωs και συμβαίνει με τουs πλανήτεs.Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα,ο αριθμόs τουs θα πρέπει να ανερχεται σε εκατοντάδεs χιλιάδεs,με την συντριπτική πλειοψηφία να κινέιται πέραν τηs τροχιάs του Ποσειδώνα,στην Ζώνη Kuiper,και ακόμα μακρύτερα στο Νέφοs Oort.Εξαίρεση αποτελλέι η Δήμητρα,στην Ζώνη των Αστεροειδών μεταξύ Αρη και Δία.Αν και διαφέρει σε σύσταση,καθώs αποτελέιται απο "γαιώδη" υλικά,έχει όλεs τιs προυποθέσειs ένταξηs στην κατηγορία.Εναλλακτικά ονομάζονται και Πλουτωνίδεs,ή και Μεταποσειδώνεια αντικείμενα.Mέχρι σήμερα η Διεθνήs Αστρονομική Ενωση έχει αναγνωρίσει 5 Πλανητεs-Νάνουs (Πλούτων,Δήμητρα,Εριs,Μακεμάκε,και Χαουμέα),ενώ αναμέται επιβεβαίωση για άλλουs 6.Ολα τα σώματα εκτόs τηs Δήμητραs,έχουν σχεδόν ίδια σύσταση με τον Πλούτωνα,και παρόμοιεs έκκεντρεs τροχιέs.Η αποστολή New Horizons θα μελετήσει κάποια απο τα σώματα αυτά,ενώ παράλληλα μια άλλη σημαντική αποστολή τηs NASA,η αποστολή Dawn ήδη μελετά την Δήμητρα,καθώs έγινε το πρώτο ανθρώπινο δημιούργημα που τέθηκε σε τροχιά γύρω απο Πλανήτη-νάνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου