Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015Με την ευκαρία τηs αυριανήs μερικήs έκλειψηs Ηλίου,ενόs φαινομένου που έναs εκ των "πρωταγωνιστών",έιναι ο φυσικόs δορυφόροs τηs Γηs,θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε την διαδικασία σχηματισμού τηs Σελήνηs.   
Μπορεί να είναι μόλιs 380.000 χλμ κατά μέσο όρο μακρία μαs,απόσταση αμελητέα
για τα κοσμικά δεδομένα,μπορεί να είναι το πλέον αναπόσπαστο κομμάτι
του νυχτερινού ουρανού,να έχει εμπνευσει άπειρουs απο εμάs,μπορεί να έυθύνεται για τιs παλλόιριεs,αλλά και να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εδραίωση τηs ζωήs στην Γή.Μπορεί τέλοs στιs 20/07/1969 να προσεδαφιστήκαμε στην επιφάνεια τηs,άλλα μεχρι σήμερα,το πώs σχηματίστηκε η Σελήνη,παραμένει ενα οχι 100% αποσαφηνισμένο θέμα.
Ανάμεσα στιs πολλέs θεωρίεs που έχουν κατά καιρούs εμφανιστέι,η θέωρια τηs Τιτάνιαs Σύγκρουσηs (The giant impact hypothesis),έιναι αυτή που φαίνεται να εξηγεί αρκετά ικανοποιητικά την γέννηση του φυσικόυ δορφόρου τηs Γήs.
4,5 δισ χρόνια πρίν το νεογέννητο Ηλιακό Σύστημα,ήταν ενα εξαιρετικά "βιαιο" περιβάλλον.Με τιs τροχίεs των Πρωτοπλανητών οχι πλήρωs σταθεροπoιημένεs,και τον ανηλεή βομβαρδισμό απο τα υπολέιματα τηs δημιουργίαs του Ηλιακόυ Συστήματοs σε ημερήσια διάταξη,η εικόνα ηταν
αρκετά χαοτική,με συγκρόυσειs μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων σωμάτων,να αποτελούν αρκετά συχνό φαινόμενο.Μια ανάλογη μεγάλη σύγκρουση γέννησε και την Σέλήνη.30 με 50 εκατομμύρια χρόνια μετά την δημιουργία του Hλιακού Συστήματοs,η Γή συγκρούστηκε με έναν πρωτοπλανήτη στο μέγεθοs του Άρη.Το σώμα αυτό που ονομάστηκε Θέια,πρόs τιμήν τηs μητέραs τηs μυθολογικήs Σελήνηs ,προσεκρουσε υπο γωνία 45 μοιρών στην Πρωτογή,με ταχύτητα που άγγιζε τα 4 Km/sec.Aποτέλεσμα τηs σύγκρουσηs,ήταν ο σιδερένιοs πύρηναs τηs Θέιαs να ενσωματωθέι με τον Γηινο,καθώs και το μεγαλύτερο ποσοστό του μανδύα τηs.Ενα σημαντικό ποσοστό όμωs του μανδυα και των δύο πρωτοπλάνητών,εκτοξέυθηκε στο δίαστημα,και τέθηκε σε τροχία γύρω απο τη Γή,σχηματίζονταs εναν εντυπωσιακό "πυρινο" δακτύλιο.Πολύ γρήγορα,σε διάστημα μικρότερο των 10 ετών,το υλικό αυτό συγκρότησε την Σελήνη.Η αρχική τηs θέση ηταν πολύ πιο κοντά στον πλανήτη μαs,γεγονόs που την έκανε να δείχνει τρέιs φορέs μεγαλύτερη στον ουρανό απ΄ότι φαίνεται σήμερα.Εκτοτε ξεκίνησε να απομακρύνεται με ρυθμό 3,8 εκατοστών τον χρόνο.
Oι ενδείξειs που συνηγορόυν υπέρ τηs Τιτανιαs Σύγκρουσηs έιναι πολλεs,καθώs και αρκέτέs προσομοιώσειs σε ηλεκτρονικούs υπολογιστέs φαινεται οτι στηρίζουν την υπόθεση.Το μόνο που μένει,έιναι η οριστική επιβαβαίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου