Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Για πάρα πολλά χρόνια ο πλανήτηs Αρηs έιχε μαγνητίσει την φαντασία του Ανθρώπου ωs ο πλεόν πιθανόs τόποs για ανακάλυψη Ζωήs πέραν τηs Γηs."Μαγνητισμόs" τόσο ισχυρόs,που γρήγορα πέρασε στην λαική κουλτούρα ωs κάτι σχεδόν καθημερινό.Απο την ραδιοφωνική φάρσα του Ορσον Ουέλs το 1938 για αρειανή εισβολή,φάρσα που έσπειρε τον πανικό τότε στιs ΗΠΑ,και τιs πολλέs ιστορίεs τόσο στο χαρτί,όσο και τον κινηματογράφο,ακόμα και τιs  τεχνητέs διώρυγεs που έβλεπαν καταξιωμένοι κατα τα άλλα αστρονόμοι,όπωs ο Τζιοβάνι Σκιαπαρέλι και ο Πέρσιβαλ Λώουελ.Επόμενο ο Αρηs να γίνει στόχοs μη επανδρωμένων αποστολών,τόσο απο τιs ΗΠΑ,όσο και απο την ΕΣΣΔ στιs δεκαετέιεs του 60 και του 70.Η εικόνα όμωs που αποκάλυψαν οι πρώτεs διαστημοσυσκευέs απείχε παρασάγγαs απο το να έιναι ο Αρηs κατοικήσιμοs,πόσο μάλλον να διαθέτει και πολιτισμό.Ανυδρα ερημικά τοπία,μια αριαή ατμόσφαιρα στην οποία το Διοξείδιο του Ανθρακα κατείχε την μερίδα του λέοντοs,πολύ χαμηλέs θερμοκρασίεs,και ανηλεήs βομβαρδισμόs απο κοσμική ακτινοβολία.Ομωs ο Κόκκινοs πλανήτηs,ξεδίπλωνε σιγά-σιγά τα μυστικά του,καθώs οι αποστολέs που ακολούθησαν,καλύτερα εξοπλισμένεs και με πολύ περισσότερο χρόνο στην διάθεση τουs έφερναν στο φώs πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.Έτσι και με βάση τιs παρατηρήσειs και τα συνεχώs νεά δεδομένα που έστελναν οι διαστημοσυσκευέs απο την επιφάνεια του Αρη,ακόμα και απο τα πειράματα που διεξήγαγαν,μπορέσαμε να καταλάβουμε οτι κατά το παρελθόν οι συνθήκεs του Κόκκινου πλανήτη,ήταν πολύ ηπιότερεs απο αυτέs που βρίσκουμε σήμερα.Δισεκατομμύρια χρόνια πρίν πρέπει να έμοιζε αρκετά με την πρώιμη τότε Γή,καθώs οι ενδείξειs για νερό σε αρκετή ποσότητα,και μαλιστα σε υγρή μορφή είναι αρκετά ισχυρέs.Αλλα και τα απαραίτητα δομικά υλικά για την Ζωή ήταν παρόντα (Διοξείδιο του Ανθρακα,Υδρογόνο,Οξυγόνο,Φώσφορos,Θείο),κατά το αρειανό παρελθόν.Ερωτηματικό αποτελούσε ένα άλλο πολύ σηματικό στοιχείο για την Ζωή και τιs μεταβολικέs διαδικασιέs,άλλα και την σύνθεση του DNA και του RNA.Το στοιχείο αυτό έιναι το Άζωτο.Πρίν απο λίγεs ημέρεs ανακοινώθηκε οτι το Mars Curiocity Rover εντόπισε ιχνη Αζώτου σε αρειανά πετρώματα,και μάλιστα σε μορφή Οξειδίου του Αζώτου,η "καπνισμένη κάννη" που μαρτυρά οτι θα μπορόυσε να ευννοέι βιολογικέs διαδικασίεs. Υπο το φώs αυτήs τηs ανακάλυψηs,έιναι πλεόν σχεδόν βέβαιο οτι ο Αρηs κάποτε πληρούσε τα κριτήρια για ανάπτυξη Ζωήs.To αν υπήρξε,και σε ποια μορφή,παραμένει ενα άλλο μεγάλο ερώτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου