Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Με τιs πρόσφατεs ειδήσειs για την ύπαρξη σημαντικού αποθέματοs νερού στο υπέδαφοs τόσο του Εγκέλαδου,όσο και του Γανυμήδη,άλλα και την αναάλυψη ολοένα και περισσότερων γαιώδων εξωπλανητών,αναζοπυρώνεται η-πάντοτε παρούσα-συζήτηση για την ανακάλυψη ζωήs πέραν τηs Γήs.Kανείs δεν μπορεί να αποκλέισει το ενδεχόμενο,καθώs η ιδια η Ζωή έχει να επιδείξει προσαρμοστικότητα ακόμα και σε πολύ ακραία περιβάλλοντα,άλλα μέχρι να έχουμε σαφείs αποδείξειs για την ύπαρξη τηs,καλό είναι να σκιαγραφήσουμε τιs προυποθέσειs που θα πρέπει να έχει ένα φιλικό για την Ζωή περιβάλλον.Γενικά μπορούμε να συνοψίσουμε τα εξήs:
1)Χρειάζεται μια πηγή ενέργειαs
2)Μια πηγή νερού σε υγρή μορφή
3)Υπαρξη ατμόσφαιραs
4)Mια σχετικά σταθερή θερμοκρασία
5)Χημικά συστατικά απαραίτητα για την διατήρηση του κύκλου τηs Zωήs
Στην πρώτη συνθήκη,κεφαλαιώδη σημασία έχει το άστρο,στην τροχιά του οποίου βρίσκεται ο πλανήτηs.Κατά κανόνα άστρα σαν τον Ηλιο,που έχουν μια διάρκεια ζωήs αρκετών δισεκατομμυρίων ετών,και μια ομαλή σχετικά εξέλιξη,χωρίs ακραίεs μεταπτώσειs στο ποσό τηs ενέργειαs που εκλύουν,είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι.Η πολυκύτταρη,σύνθετη ζωή,χρειάζεται ανάλογο περιβάλλον για να δημιουργηθεί και να ευδοκιμήσει.Λόγω τηs σταθερότηταs και τηs μακροβιότηταs τουs,πολύ καλοί υποψήφιοι είναι και οι ερυθροί νάνοι αστέρεs.
To νερό ωs άριστοs διαλύτηs στην υγρή του μορφή,είναι βασικότατο για την Ζωή.Αυτό έιναι εφικτό,όταν ο πλανήτηs βρίσκεται στην λεγόμενη "Κατοικήσιμη ζώνη" του άστρου.Οχι πολύ κοντά,άλλα ούτε και πολύ μακριά απο το άστρο,για να μπορεί το νερό να διατηρείται σε υγρή μορφή για μεγάλεs περιόδουs.Στο Ηλιακό μαs Σύστημα ξεκινά λίγο μετά την τροχιά τηs Αφροδίτηs,και τελειώνει σχεδόν στην τροχιά του Αρη.Φυσικά ανάλογα με το άστρο διαφέρει.Οσο μικρότερο το άστρο,τόσο πιο κοντά η Κατοικήσιμη ζώνη,όσο μεγαλύτερο,τόσο μακρύτερα.Υπό προυποθέσειs μπορεί να βρισκεται και εκτόs τηs ζώνηs,όπωs απεδείχθει απο τιs περιπτώσειs των δορυφόρων του Δία και του Κρόνου.
Απαραίτητη και η ύπαρξη ατμόσφαιραs,που μπορεί να "παγιδεύει" την θερμότητα που χρειάζεται,να θωρακίζει τον πλανήτη απο την βλαβερή ακτινοβολία,και να παρέχει θεμελιώδη συστατικά,όπωs το Αζωτο και Διοξείδιο του Ανθρακα.
Η σταθερή θερμοκρασία,χώριs μεγάλεs αποκλίσειs,βοηθά τόσο την διατήρηση του νερού σε υγρή μορφή,όσο και την διατήρηση τηs σωστήs ταχύτηταs στιs χημικέs αντιδράσειs.Eνα θερμοκρασιακό εύροs μεταξύ -15 και 115 βαθμών Κελσίου,θεωρείται αποδεκτό.
Το "προφίλ" των πλανητών που είναι κατάλληλοι για ζωή,μαs οδηγεί στουs βραχώδειs,γαιώδειs πλανήτεs.Eχουν την σωστή χημική σύσταση για αυτό,και συνήθωs είναι γεωλογικά ενεργοί,καθώs μέσω τηs ηφαιστειακήs δραστηριότηταs,απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σημαντικά και χρήσιμα στοιχέια για την διατήρηση τηs Ζωήs.
Κανείs δεν μπορέι να αποκλέισει το οτι  η Ζωή μπορεί να ευδοκιμέι και σε άλλα περιβάλλοντα.Αλλα αν ψάχνουμε για πολυκύτταρη,σύνθετη ζωή όπωs την γνωρίζουμε,θα πρέπει να αναζητούμε αυτέs τιs παραμέτρουs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου