Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Eίναι αναμφίβολα έναs απο τουs μεγαλύτερουs και πλέον εντυωσιακούs αστερισμούs.Ο αειφανήs (πάντοτε ορατόs) στο Βόρειο Ημισφάιριο αστερισμόs του
Δράκοντα,κατέχει την όγδοη σε θέση σε έκταση απο τουs συνολικά 88 αστερισμούs.Ο αστρικόs αυτόs σχηματισμόs έιναι ορατόs απο γεωγραφικά πλάτη που ξεκινούν λίγο κάτω απο τον Ισημερινό,μέχρι και τον Βόρειο Πόλο."φύλακαs" του Βόρειου ουράνιου πόλου,μεσουρανεί κατα τουs θερινούs μήνεs. Μπορεί να στερείται πολύ λαμπρών άστρων,άλλα δεν στερείται καθόλου αξιοπαρατήρητων αντικειμένων,όπωs το πανέμορφο πλανητικό Νεφέλωμα "Μάτι τηs γάταs" σε απόσταση 3000 ετών φωτόs.Aλλα και αρκετών διπλών αστέρων,μακρινών γαλαξιών και γαλαξιακών σμηνών.Ο Νάνοs Γαλαξίαs του Δράκοντα,σε απόσταση 220 χιλιάδων ετών φωτόs,άλλα και το μακρινό γαλαξιακό σμήνοs Αbell 2218,στα 3 δισεκατομμύρια έτη φωτόs,έιναι μερικά απο τα πολύ αξιοσημείωτα αντικείμενα του αστερισμού.Σημαντικόs επίσηs και για την ανακάλυψη Εξωπλανητών,καθώs έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί 9 άστρα με πλανητικά συστήματα.Σε ότι αφορά τα άστρα του,μπορεί να μην εντυπωσιάζουν με την λαμπρότητα τουs,άλλα έιναι αξιοσημείωτα,όπωs το Α Δράκοντα,γνωστό και ώs Θούμπαν.Πολικόs Αστέραs πρίν απο 4 με 6 χιλιάδεs χρόνια,θα επανέλθει στην θέση αυτή σε περίπου 19.000 χρόνια.Οι πυραμίδεs τηs Γκίζα χτίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε ο Θούμπαν να ευθυγραμμίζεται με συγκεκριμένο αεροθάλαμο,καθιστώνταs τον ορατό στο εσωτερικό τουs.Ο Θούμπαν είναι έναs κυανόs γίγανταs σε απόσταση 310 ετών φωτόs.
Το Γ Δρακου αποτελλέι όμωs το λαμπρότερο άστρο αυτού του αστερισμού.Γνωστόs και με το ιδιαίτερο όνομα Ελτανίν,αραβικήs προέλευσηs όνομα που σημαίνει "Το Μεγάλο Ερπετό".Βρίσκεται σε απόσταση 155 ετών φωτόs,ενώ σε 1,5 εκατομμύριο χρόνια αναμένεται να προσεγγίσει το Ηλιακό μαs Σύστημα στα 28 έτη φωτόs,γεγονόs που θα τον κάνει σχεδόν τόσο λαμπρό,όσο και τον Σείριο.
Η δέ μυθολογία που συνοδεύει τον αστερισμό είναι εντυπωσιακή.Το επίμηκεs σχήμα του αστερισμού,προσεγγίζει αρκετά το περίγραμμα του μυθολογικού τέρατοs.Κοινόs και επαναλβανόμενοs μύθοs απο πάρα πολλούs λαούs,ο Δράκονταs,άλλοτε συμβολίζει τον Φόβο,άλλοτε το Κακό,άλλοτε μπορεί να εμφανιστεί και ωs σύμβολο Σοφίαs και Γνώσηs.Πιθανώs αυτό το αρχέτυπο να έχει γονιδιακά κληδοτηθεί απο τουs δενδρόβιουs προγόνουs του Ανθρώπου,αφού μάλλον συμβολίζει τον φόβο που βίωναν απο ανάλογα αρπακτικά.
Ο πιο διαδεδομένοs μύθοs έχει να κάνει με τον Δράκο Λάδωνα,γνωστό απο τουs 12 άθλουs του Ηρακλή.Είναι ο Δράκοs που φύλαγε τα Μήλα των Εσπερίδων,και που σκότωσε ο Ηρακλήs.Καθώs όλη σχεδόν η Ελληνική Μυθολογία απεικονίζεται στον Ουρανό,ο Δράκων και ο Ηρακλήs είναι "γειτονικοί" αστερισμοί.Η ρωμαική εκδοχή,αναφέρει τον Δράκοντα ωs έναν απο τουs Τιτάνεs που πολέμησαν τουs Θεούs κατά την Τιτανομαχία.Σκοτώθηκε απο την Θεά Αθηνά,και καταστερίστηκε γύρω απο τον Βόρειο Ουράνιο Πολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου