Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

                                                                   HYPERNOVA
Αναμφίβολα οι εκρήξειs υπερκαινοφανών γνωστέs περισσότερο με τον όρο Supernova,συγκαταλέγονται ανάμεσα στα ομορφότερα και εντυπωσιακότερα θεάματα που
μπορεί να μαs προσφέρει το Σύμπαν.Η κατάρρευση ενόs αστέρα με πολλάπλασια μάζα απο
αυτή του Ηλιου,και η βίαιη εκτίναξη των στρωμάτων τηs ατμόσφαιραs του,εκτόs απο το
όμορφο του θεάματοs,υπήρξαν και έιναι θεμελιώδουs σημασίαs,καθώs με τον "θάνατο" τουs,
απελευθερώνουν τα βαρύτερα στοιχεία που είναι βασικά για τον σχηματισμό πλανητων όπωs
η Γή.Απο μια ανάλογη έκρηξη αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια πρίν,προήλθε και το υλικό που
τελικά σχημάτισε το Ηλιακό μαs Σύστημα.
Κάποια άστρα όμωs "πεθαίνουν" ακόμα εντυπωσιακότερα,δημιουργώνταs εκρήξειs που για λίγα
δευτερόλεπτα ακτινοβολούν με λάμψη μεγαλύτερη όλων των άστρων του Γαλαξία τουs.Η ειδική
αυτή κατηγορία άστρων δίνει εκρήξειs Ηypernova.Πρόκειται για εξαιρετικά μαζικά άστρα,άνω των
30 ηλιακών μαζών,των οποίον η έκρηξη απελευθερώνει ενέργεια κατά πολύ πολλαπλάσια των κοινών
Supernova.H βαρυτική κατάρρευση είναι τόσο ισχυρή,που κυριολεκτικά το άστρο διαλύεται στα εξ ών συνετέθει,ούτε δε ο πυρήναs του μένει στο "απυρόβλητο",καθώs αντί να καταλήξει σε Αστέρα Νετρονίων όπωs συμβάινει με τουs Supernova,σχηματίζει μια Μαύρη Τρύπα.Είναι τέτοια η ένταση τηs έκρηξηs,που μέσα σε λίγα μόλιs δευτερόλεπτα,απελευθερώνει ενέργεια περισσότερη απο αυτή του Ηλιου σε 10 δισεκατομμύρια χρόνια.Παράλληλα έιναι υπέυθυνοι για τιs ισχυρότερεs εκπομπέs ακτίνων-γ στο Σύμπαν.Αν και οι ακριβείs αιτίεs που οδηγούν σε τόσηs εμβέλειαs εκρήξειs είναι για την ώρα θέμα μελέτηs,η εξαιρετικά γρήγορη ταχύητητα ιδιοπεριστροφήs ενόs τέτοιου μαζικού άστρου,μπορέι να παράγει ανάλογο αποτέλεσμα.Μια άλλη ερμηνεία μιλά για την συγχνώνευση ενόs ζεύγουs μαζικών άστρων.Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι μια Μαύρη Τρυπα και εξαιρετικά ισχυρέs εκπομπέs ακτίνων-γ.Παραμένουν όμωs εξαιρετικά σπάνια γεγονότα.Η
συχνότητα εμφάνισηs τουs έιναι περίπου ενάs άνα 1 εκατομμύριο χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου