Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015
Ανάμεσα στην απεραντοσύνη του Διαστήματοs,και στιs αποστάσειs που πραγματικά είναι πολλέs φορέs δύσκολο να συλλάβει η αντίληψη μαs,υπάρχει μια άπιστευτη πληθώρα απο φαινόμενα και σώματα,που αν μή τι άλλο μαs προκαλούν αρκετέs φορέs να αναθεωρήσουμε πολλά "μέτρα και σταθμά',και να πάμε την Σκέψη και την Επιστήμη ένα βήμα παρακάτω.Και όταν το Διάστημα θέλει να εντυπωσιάσει έχει πάρα πολλόυs και πολύ πειστικούs τρόπουs.Εναs απο αυτούs είναι το Large Quasar Group,LQG για συντομία.Πρόκειται για την μεγαλύτερη εωs τώρα γνωστή δομή υληs στο Σύμπαν.To μεγαλύτερο "σώμα" κατα μια έννοια.Αποτελλέιται απο 73 κβάζαρs,δηλαδή ενεργούs πυρήνεs Γαλαξιών,στην ουσία την υπερμαζική κεντρική Μαυρη Τρύπα στο κέντρο του,και την άλω του εναπομείναντοs υλικού,που καθώs στροβιλίζεται υπο συνθήκεs εξαιρετικήs πίεσηs και ταχύτηταs,ανα διαστημάτα εκτοξέυον εξαιρετικά ισχυρεs ΄δεσμεs φωτόs και ακτινοβολίαs.Το LQG έχει την εξωπραγματική μέση διάμετρο του 1,4 δισεκατομμυρίου χιλιομέτρων,ένω λόγω του ακανόνιστου σχήματοs του η απόσταση των δυο πλέον απομακρυσμένων σημέιων του φτάνει τα 4 δισεκατομύρια έτη φωτόs.Ωs μέτρο σύγκρισηs τον δικό μαs Γαλαξία χωρίζουν απο αυτον τηs Ανδρομέδαs..μόλιs 2,5 εκατομμύρια έτη φωτόs.Αν και έιναι γνωστό εδω και δεκατέιεs οτι οι Κβάζαρs τέινουν να δημιουργούν ανάλογes δομέs,ποτέ δεν είχε παρατηρηθέι κατι τόσο μαζικό.Δομή που προκαλέι την ίδια την Κοσμολογική Αρχή,κατά την οπόια η Υλη έιναι ομογενώs κατανεμημένη στιs πολύ μεγάλεs
αποτάσειs.Πράγματι σύμφωνα με την Αρχή καμιά αναλογη συγκέντρωση δεν θα μπορόύσε να ξεπερνά σε διάμετρο τα 1,2 δισεκατομμύρια ετη φωτόs.Το LQG φαίνεται να ξεπερνά κατά πολύ αυτό το όριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου