Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015              

                           Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 


Σχεδόν όλοι έχουμε κάποια στιγμή κανεί την ερώτηση "τί ζώδιο έισαι?".
Και σχεδόν όλοι έχουμε διαβάσει το ωροσκόπιο μαs σε κάποια εφημερίδα
ή περιοδικό.Αρκετοί έιναι αυτοί επίσηs που έχουν προχωρήσει το θέμα
λίγο περισσότερο και ψάχνουν απαντήσειs σε διάφορα επίπεδα,φτάνονταs στο
σημείο να λαμβάνουν ακόμα και σημαντικέs αποφάσειs για την ζωή τουs με
βάση την Αστρολογία.
Η Αστρολογία μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα,άρχισε δειλά να κάνει
την εμφάνιση τηs σε μικρέs στήλεs εφημερίδων και περιοδικών.Στην δεκαετέια του '60,με την έκρηξη του New age,ήρθε να διεκδκήσει ακόμα
μεγαλύτερο μερίδιο στην σύγχρονη κουλτούρα,και μάλλον τα έχει καταφέρει.Αστρολογικέs στήλεs ύπάρχουν σε άπειρα έντυπα,αστρολογικά
περιοδικά "μοσχοπουλάνε",τηλεοπτικέs εκπομπέs καταγράφουν αξιοσημέιωτα νούμερα τηλεθέασηs,ενώ διαδικτυακοί τόποι έχουν παρα πολλούs επισκέπτεs.Πολύs "θόρυβοs" για κάτι παντελώs....αυθαίρετο.
Διοτί η Αστρολογία όπωs θα δούμε και παρακάτω,δεν έχει κάνένα ουσιαστικό αντίκρυσμα.
Η Αστρολογία έιναι μια "επιστήμη"-τεχνική πιο σωστά-που εξετάζει και αναλύει την επίδραση των ουρανίων σωμάτων σε ανθρώπινεs και γήινεs υποθέσειs,και προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον με βάση την κίνηση των ουρανίων σώματων.Οι ρίζεs τηs χάνονται στην Μεσοποταμία τηs 2ηs χιλειετέιαs Π.Χ.Πρώτοι αστρολόγοι υπήρξαν οι Βαβυλώνιοι.Στην προσπάθεια τουs να ερμηνεύσουν μελλοντικέs εξελίξειs,"επινόησαν" το οτι η μοίρα των γηίνων υποθέσεων βρίσκεται στα άστρα.Αυτό ήταν χρηστικό για την κοινωνία τουs,καθώs η μαντική τέχνη ασκούταν απο μια πολύ εκλεκτή κάστα ιερέων,γι'αυτό και πήγαινε "χέρι-χέρι" με την θρησκέια.Κατά κάποιο
τρόπο θεωρείται "μητέρα" τηs Αστρονομίαs,καθώs οι Βαβυλώνιοι έκαναν
μέσω αυτήs και τιs πρώτεs αξιοσημέιωτεs αστρονoμικέs παρατηρήσειs.
Αστρονομία και Αστρολογία βάδιζαν μάζι,μέχρι να έρθει ο αρχαιοελληνικόs ορθολογισμόs,και ειδικά ο Αρισταρχοs o Σάμιοs,που έθεσε τιs βάσειs τηs επιστήμηs τηs Αστρονομίαs όπωs την ξέρουμε σήμερα,διαχωρίζονταs την οιαδήποτε "μαντική" διάσταση. 
  
Μιλάμε λοιπόν για 12 αυθαιρετουs σχηματισμόυs (ζώδια),των οπόιων τα άστρα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τουs,πολλέs φορέs απέχουν και χιλίαδεs έτη φωτόs το ένα απο το άλλο.Είναι η προσπάθεια του ανθρώπινου εγκεφάλου να δίνει σχήμα σε χαοτικέs δομέs,οπωs στην πραγματικότητα έιναι ο έναστροs ουρανόs.Στην πραγματικότητα τα ζώδια είναι 13,μαζί με τον Οφιούχο,τον όποιο επιμελώs οι Αστρολόγοι παραλέιπουν να αναφέρουν.Αυτό γιατί το μοντελο που χρησιμοποιούν έιναι ξεπερασμένο κατα 2000 χρόνια.Τα 12 ζώδια έιναι η απεικόνιση των αστερισμών στην Εκλειπτική (η ετήσια φαινόμενη κυκλική τροχιά του Ηλιου),κατα την Ελληνιστικη εποχή.Εκτοτε η προοδευτική μετάπτωση των Ισημεριών,όχι μόνο έχει φέρει τον Οφιούχο στην "παρέα",αλλα έχει αλλάξει και τιs ημερομηνίεs που ο Ηλιοs βρίσκεται σε κάθε ζώδιο.Κάποιοs λοιπόν που έχει γενέθλια σήμερα,δεν ανήκει στον Κριό κατα την παραδοσική Αστρολογία,άλλα στουs Ιχθύεs,άφου αυτή ειναι η πραγματική θέση του Ηλιου σήμερα.Αυθαίρετη επίσηs έιναι η κατάτμηση του ουρανόυ σε 12 ίσα μέρη των 30 μοιρών.Καποια ζώδια είναι πιο "εκτεταμένα" με αποτέλεσμα ο Ηλιοs να "μένει" περισσότερο χρόνο εκεί.Η μόνη χρήση των ζωδίων έιναι για παρατηρησιακούs,"'τοπολογικούs" λόγουs.Πχ όταν θέλουμε να βρόυμε το άστρο Αντάρηs,΄ψαχνουμε στην περιοχή που φαίνεται να καλύπτει ο Σκορπιόs.
Παράλληλα η Αστρολογία αναπτύχθηκε με βάση το γεωκεντρικό μοντέλο.
Σήμερα πλεόν έιναι γνωστό οτι οχι μόνο η Γη δεν έιναι το κέντρο του Σύμπαντοs,αλλά ένα απειροελάχιστο κομμάτι του.
Επίσηs η τυχόν επιρροή που μπορεί να έχουν τα ουράνια σωματα έιναι εξαιρετικά αμελητέα,πλήν Ηλιου,και Σελήνηs.Η λάμπα στο δωμάτιο σαs ασκεί πολύ μεγαλύτερη επίδραση ,απ'οτι ο Ερμήs για παράδειγμα.Για τουs μεγάλουs μακρινούs αστέρεs φυσικά,δεν τίθεται καν θέμα.
Τέλοs το απαρχαιωμένο αυτό μοντέλο στην άρχή περιελάμβανε μόνο τουs 6 γνωστούs τότε πλανήτεs.Τα τελευταια 200 χρόνια ανακαλύφθηκαν άλλοι 2,έναs πλανητοειδήs (Πλόυτωναs) καθώs και δεκάδεs ανάλογοι του Πλούτωνα Πλανήτεs-Nάνοι.Kαι πάλι οι αστρολογόι κατα αυθαίρετο τρόπο "τροποποιήσαν" το μοντέλο κατα το δοκούν.
Με γνώμονα αυτά η μόνη ουσιαστική χρήση τηs Αστρολογίαs,έιναι για να "σπάει ο πάγοs" στιs κοινωνικέs επαφέs και τίποτα περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου