Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Ζούμε σε έναν βραχώδη πλανήτη,που περιστρέφεται γύρω απο ένα μεσαίου μεγέθουs "μεσήλικο"
άστρο,σε έναν απο τουs βραχιόνεs του Γαλαξία μαs,στα γαλαξιακά "προάστεια",27.000 έτη φωτόs
απο το γαλαξιακό κέντρο.Στην βιόσφαιρα αυτού του πλανήτη,μοιραζόμαστε την Ζωή μαζί με δεκάδεs εκατομμύρια ομάδεs έμβιων όντων,καθώs συνεχίζουμε το ταξίδι μαs στο Σύμπαν,προστατευμένοι απο τιs αφιλόξενεs συνθήκεs που επικρατούν έξω απο την ατμόσφαιρα.Είναι τόσο γνώριμη και
παγιωμένη αυτή η εικόνα,που είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανέιs την Γή,και τιs συνθήκεs
που επικρατούν σε αυτή,εχθρικέs προs την Ζωή.
Οι συνθήκεs όμωs δεν ήταν πάντοτε ειδυλλιακέs.Στην μακρά πορεία τηs η Ζωή στην Γή έχει γνωρίσει τουλάχιστον 5 μαζικέs εξαφανίσειs ειδών,βιοτικέs κρίσειs όπωs αλλιώs ονομάζονται,όπου περισσότερο απο το 75% των έμβιων όντων εξαφανίζεται σε διάστημα που μπορεί να ποικίλει απο λίγεs χιλιάδεs χρόνια έωs και μερικά εκατομμύρια.Οι λόγοι ποικίλουν και έιναι αρκετά σύνθετοι,καθώs ο μηχανισμόs που πυροδοτεί αυτέs τιs εξαφανίσειs δεν είναι ακόμα επακριβώs αποσαφηνισμένοs.Σε δύο εξ αυτών όμωs έχουμε πολύ ισχυρέs ενδείξειs οτι η αιτία του "κακού"
ήρθε απο το Διάστημα.
Mια ισχυρή δέσμη ακτίνων-γ απο την έκρηξη ενόs Ηypernova 6.000 έτη φωτόs μακρία,πιθανολογείται
οτι ευθύνεται για την Ορδοβίκια μαζική εξαφάνιση πρίν απο περίπου 445 εκατομμύρια χρόνια.
Οι ακτίνεs-γ έιναι στην πραγματικότητα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εξαιρετικά υψηλήs συχνότηταs.Μια απο τιs συνέπειεs τουs ήταν και καταστροφή του μεγαλύτερου μέρουs τηs ζώνηs του
Όζοντοs,αφήνονταs τον πλανήτη εκτεθείμενο στην υπεριώδη ακτινοβολία,με καταστροφικέs συνέπειεs για την Ζωή.Υπολογίζεται οτι περισσότερο απο το 80% όλων των ειδών χάθηκε κατά την Ορδοβίκια μαζική εξαφάνιση.Θα πρέπει όμωs να σημειωθέι οτι ανάλογοι κίνδυνοι έιναι σχετικά σπάνιοι για τη Γή,καθώs βρίσκεται σε μια περιοχή του Γαλαξία σχετικά "ήρεμη" απο τέτοια γεγονότα.Πολύ περισσότερεs επικίνδυνεs ακτινοβολίεs βρίσκουμε προs το κέντρο του Γαλαξία,όπου τα ανάλογα άστρα είναι πολύ περισσότερα.
Η δεύτερη και πιο διάσημη,συνέβει πριν απο 66 εκατομμύρια χρόνια κατά το τέλοs τηs Κρητιδικήs γεωλογικήs περιόδου.Και αυτή με την σειρά τηs εξαφάνισε περισσότερο απο το 75% των ειδών συμπεριλαμβανομένων και των Δεινοσάυρων,τηs κυρίαρχηs ζωικήs ομάδαs εκέινη την εποχή.Δράστηs έναs αστεροειδήs διαμέτρου 10 χιλιομέτρων που έπεσε στην περιοχή που σήμερα καταλαμβάνει ο Κολποs του Μεξικού και η χερσόνησοs του Γιουκατάν.Η ισχύοs 100 τερατόνων ΤΝΤ έκρηξη,2 εκατομμύρια φορέs ισχυρότερη απο την πλέον καταστροφική πυρηνική βόμβα,δημιούργησε τέτοιο ωστικό κύμμα,που πυροδότησε πλανητικήs κλιμακαs πυρκαγιέs και τσουνάμι,ενώ η δυναμική ενέργεια τηs πρόσκρουσηs,αναστάτωσε τιs τεκτονικέs πλάκεs με συνέπεια ισχυρούs σεισμούs και ηφαιστειακέs εκρήξειs.Tέφρα και σκόνη απο την έκρηξη,έμειναν για περίπου 10 χρόνια στην ατμόσφαιρα,εμποδίζονταs τιs ακτίνεs του Ηλιου,δημιουργώνταs συνθήκεs "Πυρηνικού Χειμώνα¨",με δραματική πτώση τηs θερμοκρασίαs.Κομβικό σημείο στην εξέλιξη τηs Ζωήs στην Γή,καθώs άνοιξε ο δρόμοs για την μετέπειτα επικράτηση των Θηλαστικών και του Ανθρώπου.Μπορεί οι κίνδυνοι απο ανάλογουs αστεροειδείs να δείχνουν περισσότερο ορατοί καθώs το Ηλιακό Σύστημα βρίθει στην κυριολεξία απο ανάλογα σώματα,ανάλογου μεγέθουs συμβάντα όμωs έιναι σπανιότατα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου