Τρίτη, 28 Απριλίου 2015
Είναι αναμφίβολα ένα απο τα πιο αινιγματικά για την ώρα αντικείμενα του Σύμπαντοs,και ένα γοητευτικό μυστήριο για την σύγχρονη Αστρονομία.Ο λόγοs για το Νέφοs Χιμίκο,Το πιο μαζικό αντικείμενο του πρώιμου Σύμπαντοs.Eνα τεράστιο νέφοs αερίων,σε απόσταση 12,9 δισεκατομμυρίων ετών φωτόs,που εκτέινεται σε μια απόσταση 55.000 ετών φωτοs,λίγο μεγαλύτερο δηλαδή απο το ήμισυ του δικού μαs Γαλαξία.Δανείστηκε το όνομα του απο την βασίλισα-σαμάνο Χιμίκο,που έζησε στην Ιαπωνία τον 3ο μΧ αίωνα.Ο λόγοs που προβληματίζει τουs ειδικούs τόσο πολύ έιναι γιατί ακόμα δεν έχει κατανοηθεί τόσο η προέλευση του,όσο και το τί ακριβώs ήταν.Αρχικέs εικασίεs για πιθανό υπολειμα γαλαξιακήs συγκρουσηs,μάλλον εγκαταλείπονται,καθώs το Νέφοs αποτελλέιται μόνο απο Υδρογόνο και Ηλιο,με παντελή απουσιά βαρύτερων στοιχείων,συμπεριλαμβανομένου και του Ανθρακα,όπωs θα συνέβαινε αν το Νέφοs προερχόταν απο θνήσκοντα άστρα.Την απόψη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει και η χρονική περίοδοs που σχηματίστηκε,400 με 800 εκατομμύρια χρόνια μετά την Μεγάλη Εκρήξη,περίοδο που μόλιs είχε ξεκινήσει η δημιουργία Πρωτογαλαξίων,απο τουs νεαρούs τοτε αστέρεs,αρα το χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για να χαρακτηριστέι υπόλλειμα Γαλαξία.H μέχρι στιγμήs λογικότερη εξήγηση έιναι οτι αποτελέι την "αστρική μήτρα" μετέπειτα σχηματισθέντοs Γαλαξία,καθώs 12,9 δισεκατομμύρια έτη φωτόs,είναι στην πραγματικότητα 12,9 δισεκατομμύρια χρόνια στο Παρελθόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου