Τρίτη, 7 Απριλίου 2015Ο αστερισμόs των Διδύμων έιναι περισσότερο γνωστόs για τα δύο άστρα που ξεχωρίζουν στον αστρικό αυτό σχηματισμό,και στα οποια οφείλει το όνομα.Τον Κάστορα (A Διδυμων),και τον Πολυδεύκη (Β Διδυμων),τουs γνωστούs Διόσκουρουs τηs Αρχαιότηταs.Απο τα δύο αυτά άστρα,ο Κάστοραs παρουσιάζει ενα μοναδικό χαρακτηριστικό.Δεν έιναι ένα άστρο,άλλα στην πραγματικότητα 6.Πρόκειται για την εξαιρετική περίπτωση ένοs τριπλού συστηματοs διπλών αστέρων,όλα μαζί κινούμενα με περίπλοκεs τροχίεs γύρω απο 'ενα κοινό βαρυτικό κέντρο.Απέχει περίπου 51 έτη φωτόs,αρκετά κοντά για τα αστρονομικά δεδομένα,και τα δυο κύρια άστρα του,ο Κάστορ Α και Β,μόιαζουν στον Ηλιο,αν και είναι ελαφρώs θερμότερα και βαρύτερα.Τα δύο αυτά άστρα,ολοκληρώνουν μια περιστροφή το ένα γύρω απο το άλλο σε περίπου 467 χρόνια,ακολουθούμενα πάντα απο τουs αστρικούs συνοδούs τουs,αμφότεροι ερυθροί νάνοι.Το σύστημα συμπληρώνει ο Κάστορ C,ένα στην πραγματικότητα διπλό σύστημα ερυθρών νάνων,τα μέλη του οποιου περιστρέφονται το ένα γυρω απο το άλλο σε μόλιs 19 ώρεs,άλλα χρειάζονται 14,000 χρόνια για να ολοκληρωσουν μια περιστροφή γύρω απο το βαρυτικό κέντρο του Κάστορα Α και Β,Αξιοσημείωτο το οτι η συνολική μάζα και των 6 σωμάτων,δεν ξεπερνά τιs 6 ηλιακέs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου